Οι μικρές επιχειρήσεις είναι η καρδιά και η πηγή της Κυπριακής Οικονομίας. Με την ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας και των επακόλουθων εφαρμογών της, και με τον συνεχώς έντονα αυξημένο παγκοσμιοποιημένο ανταγωνισμό, είναι επάναγκες οι μικρές επιχειρήσεις, για την μακροχρόνια βιωσιμότητα και ανάπτυξη τους, να δύνανται να προσαρμόζονται στα σύγχρονα δεδομένα και ανάγκες και να δημιουργούν εκείνους τους δυναμικούς μηχανισμούς εσωτερικά έτσι ώστε να μπορούν να καινοτομούν, να είναι ανταγωνιστικές, παραγωγικές και αποδοτικές.

H Charakis Research & Consulting Ltd., η εταιρία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών Έρευνας και Ανάπτυξης με παρουσία στην Κύπρο και στην Ελλάδα αλλά και εταίρος της πολυεθνικής εταιρίας Gi Group SpA, παρουσιάζει το Πρόγραμμα Ζωτικής Σημασίας «Assessing and Enhancing the Innovation Capability of Small Enterprises – Increasing the Competitiveness of Small Enterprises» στις 21-22 Οκτωβρίου στο εκπαιδευτικό κέντρο Benzai στη Λεμεσό.

Το πρόγραμμα “Assessing and Enhancing the Innovation Capability of Small Enterprises – Increasing the Competitiveness of Small Enterprises”, το οποίο βασίζεται σε έρευνες και μελέτες και στηρίζεται στο Synolic® Model και στο Synolic® Spectrum, καλύπτει την ανάγκη για κατάρτιση των στελεχών των μικρών επιχειρήσεων έτσι ώστε να μπορούν δυναμικά, από την μία να αξιολογούν τις δυνατότητες τους για καινοτόμες και ανταγωνιστικές προσεγγίσεις και από την άλλη, να αντιλαμβάνονται τους τρόπους, τις μετατροπές και τις αλλαγές που απαιτούνται για να τροποποιούν και να μεταλλάζουν την εταιρία τους, έτσι ώστε να είναι σε θέση να καινοτομούν, να αναπτύσσουν νέα προϊόντα ή υπηρεσίες και ως εκ τούτου να είναι ανταγωνιστικές, παραγωγικές και αποδοτικές.

Το πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού ως Ζωτικής Σημασίας και επιδοτείται κατά 100% για μέχρι και 3 συμμετοχές διευθυντικών στελεχών ανα επιχείρηση (πλην καταβολής ΦΠΑ). Λόγω της φύσης του Προγράμματος αλλά και της μεγάλης ζήτησης υπάρχει περιορισμένος αριθμός θέσεων.

Τόσο την κατάρτιση όσο και την συμβούλευση θα πραγματοποιήσει η Δρ.Αλεξάνδρα Ευθυμιάδου, Ανώτατη Συνεργάτης της Charakis Research & Consulting Ltd.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *