Τα τελευταία χρόνια υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον για τρόφιμα και ποτά που συνδέονται με έναν τόπο ή με μια περιοχή προέλευσης. Οι καταναλωτές απαιτούν ολοένα και περισσότερο τοπικά τρόφιμα με παραδοσιακό χαρακτήρα, τα οποία συχνά θεωρούνται ότι έχουν καλύτερη ποιότητα, ότι παράγονται με αειφορικό τρόπο και ότι ικανοποιούν την ανάγκη των καταναλωτών να βρουν την πολιτιστική τους ταυτότητα. Εκτός από την αύξηση της ζήτησης παραδοσιακών διατροφικών προϊόντων από τους καταναλωτές, σημαντική είναι και η ενίσχυση της υποστήριξης της προώθησής τους, ιδίως από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το εξειδικευμένο αυτό πρόγραμμα, καλύπτει πρωτίστως την ανάγκη που προκύπτει για την εξειδικευμένη και εμπεριστατωμένη ανάλυση των δυνατοτήτων που προσφέρουν στις Κυπριακές Επιχειρήσεις, οι σύγχρονες Επιστήμες Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών, Διατροφής και Marketing για τον σχεδιασμό, την παραγωγή/ανάπτυξη και διάθεση ανταγωνιστικών παραδοσιακών προϊόντων με στόχο τόσο την κυπριακή, αλλά και τη διεθνή αγορά.

Το πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού ως Ζωτικής Σημασίας και επιδοτείται κατά 100% για μέχρι και 3 συμμετοχές διευθυντικών στελεχών ανα επιχείρηση (πλην καταβολής ΦΠΑ ). Λόγω της φύσης του Προγράμματος αλλά και της μεγάλης ζήτησης υπάρχει περιορισμένος αριθμός θέσεων.

Το πρόγραμμα παρουσιάζει ο διακεκριμένος επιστήμονας στον τομέα της Διατροφής σε Ελλάδα και εξωτερικό, Επίκουρος Καθηγητής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και ανώτατος συνεργάτης της εταιρίας Charakis Research & Consulting Ltd., Δρ. Ευάγγελος Ζωίδης.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *