Ο κλάδος των υπηρεσιών είναι ζωτικής σημασίας για την Κυπριακή Οικονομία. Η ανάπτυξη Ενδοεταιρικής Επιχειρηματικότητας (Ιntrapreneurship) από τις εταιρίες του κλάδου, ιδιαίτερα στην εποχή που διανύουμε με τις έντονες τεχνολογικές εξελίξεις αλλά και με την ένταση του παγκοσμιοποιημένου ανταγωνισμού, αναδεικνύεται όλο και περισσότερο στις σύγχρονες επιχειρήσεις, ως σημαντικό «εργαλείο» που θα μπορούσε να συμβάλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας τους αλλά και τη διαφοροποίηση και αύξηση των εσόδων τους, αλλά ακόμα και της φήμης τους.

H Charakis Research & Consulting Ltd., η εταιρία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών Έρευνας και Ανάπτυξης με παρουσία στην Κύπρο και στην Ελλάδα αλλά και εταίρος της πολυεθνικής εταιρίας Gi Group SpA, παρουσιάζει το Πρόγραμμα Ζωτικής Σημασίας «Ολοκληρωμένο Μοντέλο Ανάπτυξης Ενδοεταιρικής Επιχειρηματικότητας (Intrapreneurship) στον Κλάδο Υπηρεσιών» στις 18-19 Νοεμβρίου στο ξενοδοχείο Ajax στη Λεμεσό.

Το πρόγραμμα «Ολοκληρωμένο Μοντέλο Ανάπτυξης Ενδοεταιρικής Επιχειρηματικότητας (Intrapreneurship) στο κλάδο Υπηρεσιών» καλύπτει την σημαντική ανάγκη για κατάρτιση των στελεχών των κυπριακών επιχειρήσεων του κλάδου Υπηρεσιών, για μια εξειδικευμένη, ολοκληρωμένη και πρακτική μεθοδολογία ανάπτυξης, διαμόρφωσης και εφαρμογής Ενδοεταιρικής Επιχειρηματικότητας, τόσο σε στρατηγικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο εσωτερικών διεργασιών, αλλαγών και προσεγγίσεων και συνεπώς δημιουργεί τις προϋποθέσεις για καινοτομία, διαφοροποίηση, συνεχή βελτίωση και ανάπτυξη.

Το πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού ως Ζωτικής Σημασίας και επιδοτείται κατά 100% για μέχρι και 3 συμμετοχές διευθυντικών στελεχών ανα επιχείρηση (πλην καταβολής ΦΠΑ). Λόγω της φύσης του Προγράμματος αλλά και της μεγάλης ζήτησης υπάρχει περιορισμένος αριθμός θέσεων.

Τόσο την κατάρτιση όσο και την συμβούλευση θα πραγματοποιήσει η Δρ.Αλεξάνδρα Ευθυμιάδου, Ανώτατη Συνεργάτης της Charakis Research & Consulting

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *