Τα τελευταία χρόνια η αγορά βιοενεργών προϊόντων με βάση τα αρωματικά – φαρμακευτικά φυτά είναι ραγδαίως αναπτυσσόμενη, με την Ευρώπη να διατηρεί κυρίαρχο ρόλο στο παγκόσμιο εμπόριο αρωματικών – φαρμακευτικών φυτών. Η εμπορία των προϊόντων αυτών εκτιμάται στα 15 δισεκατομμύρια Ευρώ κατ’ έτος, με αύξηση 10% περίπου ετησίως. Σχετικά με τα φυτά αυτά, παγκοσμίως υπάρχουν 33 θερμά σημεία (hotspots) βιοποικιλότητας και η Μεσόγειος αποτελεί την 3η υψηλότερη παγκοσμίως μεταξύ 33 θερμών περιοχών βιοποικιλότητας. Από τα 2.000 είδη αρωματικών – φαρμακευτικών φυτών που κυκλοφορούν στην ευρωπαϊκή αγορά, ένα μεγάλο ποσοστό προέρχεται από συλλογές αυτοφυών φυτών.

Το εξειδικευμένο αυτό πρόγραμμα, καλύπτει πρωτίστως την ανάγκη που προκύπτει για την εξειδικευμένη και εμπεριστατωμένη ανάλυση των δυνατοτήτων που προσφέρουν στις Κυπριακές Επιχειρήσεις οι σύγχρονες επιστήμες Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών και Αναλυτικής Χημείας, για την ανάπτυξη, παραγωγή και προώθηση καινοτόμων προϊόντων στην Κυπριακή, αλλά και στη διεθνή αγορά αξιοποιώντας τον Κυπριακό χλωριδικό πλούτο σε αρωματικά – φαρμακευτικά φυτά – Medicinal and Aromatic Plants (MAPs).

Το πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού ως Ζωτικής Σημασίας και επιδοτείται κατά 100% για μέχρι και 3 συμμετοχές διευθυντικών στελεχών ανα επιχείρηση (πλην καταβολής ΦΠΑ ). Λόγω της φύσης του Προγράμματος αλλά και της μεγάλης ζήτησης υπάρχει περιορισμένος αριθμός θέσεων.

Το πρόγραμμα παρουσιάζει ο διακεκριμένος επιστήμονας στον τομέα της Διατροφής σε Ελλάδα και εξωτερικό, Επίκουρος Καθηγητής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και ανώτατος συνεργάτης της εταιρίας Charakis Research & Consulting Ltd, Δρ. Ευάγγελος Ζωίδης. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *