100% Επιδοτούμενο Ζωτικής Σημασίας – “Νέες Τάσεις και Προκλήσεις της Βιομηχανίας Τροφίμων-Ποτών και Ενδεδειγμένη Επικοινωνιακή Πολιτική” 09-10 Μαρτίου

Ο τομέας των τροφίμων, ένας από τους σημαντικότερους πυλώνες της κυπριακής οικονομίας, έχει ανάγκη σήμερα όσο ποτέ άλλοτε να καινοτομήσει […]

100% Επιδοτούμενο Ζωτικής Σημασίας -“Εξειδικευμένο Μοντέλο Διαχείρισης Επιχειρησιακών Διεργασιών (ΒPM) για Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις”, 10-11 Μαρτίου

H Charakis Research & Consulting Ltd., η εταιρία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών Έρευνας και Ανάπτυξης με παρουσία στην Κύπρο […]

100% Επιδοτούμενο Online Training «Ολοκληρωμένο Μοντέλο Ανάπτυξης Ενδοεταιρικής Επιχειρηματικότητας (Intrapreneurship)», 27-30 Απριλίου

H περίοδος που διανύουμε είναι πρωτόγνωρη, τόσο σε προσωπικό όσο και επαγγελματικό επίπεδο. Οι προκλήσεις μεγάλες.  Προκλήσεις επιβίωσης αλλά και […]

100% Επιδοτούμενο Online Training “Εξειδικευμένο Μοντέλο (OKR) Στοχοθεσίας και Διαχείρισης για Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις”, 12-15 Μαΐου

Το Πρόγραμμα «Εξειδικευμένο Μοντέλο (OKR) Στοχοθεσίας και Διαχείρισης για Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις – Μοντέλο Αύξησης της Παραγωγικότητας και Ανάπτυξης […]

100% Επιδοτούμενο Online Training “Αξιοποίηση και Εφαρμογες Αγρο-βιομηχανικών παραπροϊόντων και υποπροϊόντων στη διατροφή και άλλες καινοτόμες χρήσεις”, 16, 17, 23 & 24 Ιουνίου

Οι σύγχρονοι καταναλωτές πλέον είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί ως προς την ποιότητα και την ασφάλεια των τροφίμων που καταναλώνουν. Συχνή απαίτηση […]