Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα

100% Επιδοτούμενο Ζωτικής Σημασίας -"Εξειδικευμένο Μοντέλο Διαχείρισης Επιχειρησιακών Διεργασιών (ΒPM) για Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις", 09-10 Δεκεμβρίου

H Charakis Research & Consulting Ltd., η εταιρία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών Έρευνας και Ανάπτυξης με παρουσία στην Κύπρο και στην Ελλάδα αλλά και εταίρος της πολυεθνικής εταιρίας Gi Group SpA, παρουσιάζει το Πρόγραμμα Ζωτικής Σημασίας  «Εξειδικευμένο Μοντέλο Διαχείρισης Επιχειρησιακών Διεργασιών (ΒPM) για Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις» στις 09-10 Δεκεμβρίου στο ξενοδοχείο Ajax στη Λεμεσό.
 
Το εν λόγω πρόγραμμα καλύπτει την ανάγκη για την εξειδικευμένη και εμπεριστατωμένη κατάρτιση των στελεχών των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων, στις καινοτόμες και σύγχρονες μεθόδους διαχείρισης των διεργασιών της εταιρίας τους,  με απώτερο στόχο την αύξηση:
 
    ·  της παραγωγικότητας μέσω της μείωσης του λειτουργικού κόστους της  επιχείρησης,
    ·  της ανταγωνιστικότητας,
    ·  της κερδοφορίας τους.
 
Επιπλέον,  το προτεινόμενο Πρόγραμμα στοχεύει να καταρτίσει ιδιοκτήτες και στελέχη επιχειρήσεων, σε μια πρακτική μεθοδολογία αξιολόγησης και αντίληψης της διαχείρισης των επιχειρησιακών διεργασιών, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για αποδοτική παρακολούθηση και συνεχή βελτίωση των διεργασιών της επιχείρησης.
Η δομή και διάρθρωση του προγράμματος δίνει την δυνατότητα στους συμμετέχοντες μέσω της εφαρμογής της εξειδικευμένης μεθοδολογίας, να έρθουν σε επαφή με τις πλέον σύγχρονες εξελίξεις και να δημιουργήσουν βιώσιμο και διατηρήσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
 
Το πρόγραμμα αξίας €1530.00 ανα συμμετοχή, είναι εγκεκριμένο από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού ως Ζωτικής Σημασίας και επιδοτείται κατά 100% για μέχρι και 3 συμμετοχές διευθυντικών στελεχών ανα επιχείρηση. (πλην καταβολής ΦΠΑ). Λόγω της φύσης του Προγράμματος αλλά και της μεγάλης ζήτησης υπάρχει περιορισμένος αριθμός θέσεων.
 
Τόσο, την κατάρτιση όσο και την συμβούλευση θα εκπληρώσει ο κ.Βασίλειος Ράλλης Ανώτερος Συνεργάτης της εταιρίας Charakis Research & Consulting Ltd. 

We respect your privacy. Our website is using cookies for 3rd party advertising, analytics, language and user settings. By continuing to browse our site you agree to our use of cookies and Terms and Conditions. That's Fine