Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα

100% Επιδοτούμενο Ζωτικής Σημασίας - ''Ανάπτυξη, Εφαρμογή και Αξιοποίηση σύγχρονων και εξειδικευμένων HR Metrics/ HR Analytics στον κλάδο Παροχής Υπηρεσιών. Σύγχρονες και Καινοτόμες Προσεγγίσεις Προσέλκυσης, Ανάπτυξης και Παραγωγικής Αξιοποίησης του Ανθρώπινου Δυναμικού του κλάδου'' 17-18 Απριλίου

Το επιχειρηματικό μοντέλο και η δημιουργία αξίας των εταιριών παροχής υπηρεσιών, αναμένεται να επηρεαστεί έντονα τα επόμενα χρόνια από τις τεχνολογικές εξελίξεις. Πλέον, τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα στο κλάδο υπηρεσιών βασίζονται σε τεχνολογίες Artificial Intelligence και Artificial Automation, απλοποιώντας και επηρεάζοντας έτσι τους μηχανισμούς δημιουργίας αξίας, τροποποιώντας τις ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό, μεταλλάσσοντας τις απαραίτητες δεξιότητες και τεχνογνωσίες και δημιουργώντας απειλές αλλά και ευκαιρίες.

Οι Κυπριακές εταιρίες παροχής υπηρεσιών, για να είναι ανταγωνιστικές, αντί να προσπαθούν να προβλέπουν συνεχώς τις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις και τις συνεπακόλουθες επιρροές στο επιχειρηματικό μοντέλο τους, πρέπει να επενδύσουν στην Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού τους στα στοιχεία εκείνα που απαιτεί η νέα εποχή – στην ενδυνάμωση της σημασίας της ανθρώπινης κρίσης, στη διαχείριση γνώσης και στην επένδυση σε knowledge intensive προσωπικό.

Συνοπτικά, το εξειδικευμένο αυτό πρόγραμμα, αφορά στις εξειδικευμένες και καινοτόμες προσεγγίσεις  προσέλκυσης, ανάπτυξης και παραγωγικής αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού του κλάδου παροχής υπηρεσιών για τη δημιουργία των υποδομών και της επένδυσης στην διαχείριση γνώσης και στην ανάπτυξη  προσωπικού υψηλών γνώσεων. Το Πρόγραμμα αυτό βασίζεται σε σύγχρονα και στα πιο πρόσφατα μοντέλα Αποτίμησης του Πλαισίου Ανάπτυξης Προσωπικού Υψηλής Γνώσης και Ταλέντων,  που αναπτύχθηκαν από εξειδικευμένους φορείς και τα οποία στοχεύουν και αφορούν μεταξύ άλλων στην δημιουργία εξειδικευμένων HR metrics και Analytics με στόχο την δημιουργία αξίας και ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων σε οργανισμούς υπηρεσιών μέσω της διεύθυνσης, διαχείρισης και επένδυσης σε knoweledge intensive εργαζόμενους.


Το πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού ως Ζωτικής Σημασίας και επιδοτείται κατά 100% για μέχρι και 3 συμμετοχές διευθυντικών στελεχών ανα επιχείρηση (πλην καταβολής ΦΠΑ). Λόγω της φύσης του Προγράμματος αλλά και της μεγάλης ζήτησης υπάρχει περιορισμένος αριθμός θέσεων.


Τόσο την κατάρτιση όσο και την συμβούλευση θα πραγματοποιήσει η Δρ Αναστασία Κυνηγού, Συνεργάτης της Charakis Research & Consulting Ltd.


We respect your privacy. Our website is using cookies for 3rd party advertising, analytics, language and user settings. By continuing to browse our site you agree to our use of cookies and Terms and Conditions. That's Fine