Doing Business…. Unusual! H περίοδος που διανύουμε είναι πρωτόγνωρη, τόσο σε προσωπικό όσο και επαγγελματικό επίπεδο. Οι προκλήσεις μεγάλες. Προκλήσεις επιβίωσης αλλά και προκλήσεις εταιρικής επιβίωσης, μόλις αυτός ο εφιάλτης τελειώσει. O Covid-19 αναθεωρεί τα πάντα στο πέρασμα του. Το επιχειρηματικό περιβάλλον, τα επιχειρηματικά μοντέλα και ο τρόπος διαχείρισης των θεμάτων που απασχολούν μια εταιρία έχουν αλλάξει. Οι επιχειρήσεις όμως είναι έτοιμες; Έχουν συνειδητοποιήσει τι συμβαίνει; Ή λειτουργούν «doing business as usual»; Το υφιστάμενο μοντέλο εργασιακού περιβάλλοντος αλλά και το υφιστάμενο επιχειρηματικό μοντέλο, έχουν δομήσει την σκέψη των εργαζομένων με έναν συγκεκριμένο τρόπο για την επίτευξη των εταιρικών στόχων, βάσει της προ Covid-19 περιόδου. Με τις νέες συνθήκες όμως, αυτό είναι πια ξεκάθαρα περιοριστικός παράγοντας. Η νέα κατάσταση πραγμάτων – η μετά Covid-19 εποχή- απαιτεί την πλήρη αμφισβήτηση όλων των «δεδομένων», των υφιστάμενων μοντέλων, των προϊόντων, των διαδικασιών κλπ. Για αυτό τον λόγο, ο βαθμός δυσκολίας υιοθέτησης νέων σύγχρονων επιχειρηματικών μοντέλων με καινοτομική σκέψη και προσέγγιση, είναι ιδιαίτερα υψηλός. Απαιτούνται ουσιαστικά: 1. Αποδόμηση της σκέψης, ως προς το υφιστάμενο μοντέλο – αμφισβήτηση του μοντέλου – αμφισβήτηση του «κουτιού» 2. Απόκτηση ευελιξίας σκέψης 3. Επαναδόμηση της σκέψης, ως προς την συνεχή διερεύνηση, αντίληψη και εφαρμογή νέων καινοτόμων προσεγγίσεων – πέραν από το «κουτί» Με κύριο asset τον ανθρώπινο παράγοντα, οι επιχειρήσεις πρέπει να αξιολογήσουν και να αμφισβητήσουν όλους τους επιχειρηματικούς παράγοντες και να ενεργούν με νέες προσεγγίσεις, με στόχο την διαφοροποίηση και την δημιουργία μακροχρόνιου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Είναι επάναγκες οι κυπριακές εταιρίες, να μπορούν να έχουν την ευελιξία και την προσαρμοστικότητα έτσι ώστε να είναι σε θέση να πάρουν «θέση» στο νέο ανταγωνιστικό «χάρτη» που διαμορφώνεται, ναείναι καινοτόμες και παραγωγικές και ως εκ’ τούτου βιώσιμες. Διαμόρφωση Καινοτομικής Φιλοσοφίας Η διαμόρφωση καινοτομικής φιλοσοφίας, στη μετά COVID-19 εποχή, αποτελεί ξεκάθαρα μονόδρομη στρατηγική απόφαση για τις κυπριακές εταιρίες. Με την ουσιαστική στήριξη της διοίκησης της κάθε εταιρίας, θα πρέπει να επιτευχθεί ένα μοντέλο καινοτομικότητας εσωτερικά στον οργανισμό, εμπλέκοντας πραγματικά και ενεργά ως innovators, τους εργαζομένους τους. Οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να υποχρεωθούν να είναι ή να γίνουν «καινοτόμοι». Πρέπει να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες στο οργανισμό που να υποβοηθούν ανάλογα την ανάπτυξη της καινοτομικότητας, και την αξιοποίηση της νοημοσύνης και της δημιουργικότητας του ανθρώπινου παράγοντα στον οργανισμό. Καινοτομικότητα προκύπτει από την κατανόηση και ανάλυση των δυναμικών του ευρύτερου τεχνολογικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος, από την αμφισβήτηση των δεδομένων και από την ευελιξία της σκέψης, καθώς και από την δυνατότητα της ανάπτυξης νέων ιδεών, της αξιολόγησης τους και της ανάπτυξης των εφαρμογών τους. Για την διαμόρφωση μιας τέτοιας φιλοσοφίας καινοτομίας, η οποία να μπορεί να οδηγήσει σε επιτυχή και ουσιαστικά αποτελέσματα, απαιτείται: – πρώτα απ’ όλα, η αντίληψη από τις επιχειρήσεις ότι το business as usual της προ-convid19 εποχής, δεν υφίσταται – αναβάθμιση της θέσης που λαμβάνει η καινοτομία στην ιεράρχηση των προτεραιοτήτων των οργανισμών, – υιοθέτηση και ενσωμάτωση της καινοτομίας στην κουλτούρα του οργανισμού, – δημιουργία και ανάπτυξη ενδοεταιρικά εκείνων των προϋποθέσεων, πολιτικών και δομών που θα συμβάλουν στην εφαρμογή προγραμμάτων ενδοεταιρικής καινοτομικότητας, – η μεταλαμπάδευση τόσο της φιλοσοφίας της καινοτομικότητας όσο και της ενδοεταιρικής επιχειρηματικότητας στους εργαζομένους για την ουσιαστική και ενεργή συμμετοχή τους. Το Ανθρώπινο Δυναμικό, αποτελεί το βασικότερο και κυριότερο παράγοντα για επιτυχή αποτελέσματα. Οι πρώτες τρεις απαιτήσεις, συνιστούν στρατηγική απόφαση για έναν οργανισμό και θεωρούνται προαπαιτούμενα και αναγκαία συστατικά στοιχεία, ενώ οι μετέπειτα δύο αφορούν την εφαρμογή της στρατηγικής αυτής. Διαμόρφωση Καινοτομικής Φιλοσοφίας και HR Η Ανάπτυξη του προσωπικού, των δεξιοτήτων τους και των εξειδικευμένων εργαλείων που θα έχουν ως σημεία αναφοράς, πρέπει να στηρίζουν την πιο πάνω λογική. Η πλήρης αμφισβήτηση επιτυγχάνεται μέσω συγκεκριμένων εξειδικευμένων τεχνικών όπως: το Reframing – Αναπλαισίωση Σκέψης για να μπορούμε να αναπτύξουμε κατάλληλα επιχειρήματά που θα υποβοηθήσουν να «ξεκολλήσουν» από το υφιστάμενο μοντέλο ή να προβληματιστούν, να ξεφύγει το μυαλό των εργαζομένων και να μπορέσουν να σκεφθούν και άλλα ενδεχόμενα, επεκτείνοντας έτσι τα όρια (πλαίσια) του επιχειρηματικού μοντέλου που έχουν διαμορφώσει και του τρόπου που συνήθως σκέφτονται. Μeta Model (John Grinder και Richard Bandler) για να μπορούμε να εντοπίζουμε διαστρεβλώσεις, γενικεύσεις και διαγραφές οι οποίες συγκαλύπτουν το πραγματικό μήνυμα αλλά και περιορίζουν την σκέψη ως προς την καινοτομικότητα και έτσι να μπορούμε να επαληθεύουμε, να ξεκαθαρίζουμε και να εντοπίζουμε ανακρίβειες αλλά και να διευρύνουμε την σκέψη μας και να διερευνήσουμε νέες επιλογές. Hierarchy of Ideas για την ιεράρχηση των ιδεών και προτεραιοτήτων και την ανάπτυξη αυξημένης ευελιξίας σκέψης. Ανεβοκατεβαίνοντας επίπεδα σκέψης, μπορείς να τεκμηριώσεις και να αντιληφθείς νέες εφαρμογές και επιλογές. Quantum Linguistics : Δομές και σχήματα λόγου που βασίζονται στη συλλογιστική της κβαντομηχανικής οι οποίες βοηθούν στην δόμηση και αποδόμηση της πραγματικότητας και των εναλλακτικών, όπου δια μέσου καρτεσιανής προσέγγισης διευκολύνεις την απόκτηση καινοτομικής σκέψης. Η περίοδος που ζούμε είναι κάθε τι άλλο από business as usual . Έτσι και οι ενέργειες μας πρέπει να είναι ανάλογες. Πρέπει να είναι business …. Unusual! Μιχάλης Χαράκης Managing Director, Charakis Research & Consulting Ltd. www.charakis.com