Η Charakis Research & Consulting Ltd., είναι εγκεκριμένος οργανισμός κατάρτισης από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού και τα τελευταία χρόνια έχει αναπτύξει και σχεδιάσει προγράμματα πέραν των 5,000 ωρών στην Κύπρο και στο εξωτερικό, τα οποία προσφέρουν πραγματική προστιθέμενη αξία. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι αρκετά από τα πολυεπιχειρησιακά μας προγράμματα έχουν αξιολογηθεί ως Ζωτικής Σημασίας.

Το ήδη υπάρχον πελατολόγιο της εταιρείας μας, περιλαμβάνει εταιρείες από μεγάλο κλαδικό εύρος, όπως Τράπεζες, Βιομηχανικές Εταιρείες, Φαρμακευτικές, Ναυτιλιακές, Τουριστικές και Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις, Τροφίμων & Ποτών, Λιανικού / Χονδρικού Εμπορίου, Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Παροχής Υπηρεσιών, Τοπικής Αυτοδιοίκησης κ.α.

Η CRC αναπτύσσει και διοργανώνει προγράμματα κατάρτισης και καθοδήγησης  για ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς, τόσο σε μόνο-επιχειρησιακό επίπεδο όσο και σε πόλυ-επιχειρησιακό επίπεδο.Τα προγράμματα αυτά αναφέρονται σε ένα ευρύ φάσμα θεματολογίας, τα οποία καλύπτουν κάθε εκπαιδευτική ανάγκη. Η εταιρεία μας μπορεί να αναλάβει εξ’ ολοκλήρου ή και κατά περίπτωση τον εκπαιδευτικό προγραμματισμό της εταιρείας σας με παροχή ολοκληρωμένων προγραμμάτων για όλο το προσωπικό.  Ολα μας τα Προγράμματα, είναι σχεδιασμένα βάσει των πραγματικών αναγκών των εταιριών και αναπτύσσονται εξ’ αρχήςαναλόγως αυτών, έτσι ώστε να παρέχεται ουσιαστική προστιθέμενη αξία και να δίνεται η δυνατότητα προσφοράς εξειδικευμένων και εξατομικευμένων «λύσεων».

Χρησιμοποιώντας σύγχρονες τεχνικές και μεθοδολογίες εκμάθησης, η εταιρία προσφέρει σεμινάρια με υψηλή προστιθέμενη αξία για τους συμμετέχοντες, βοηθώντας στην απόκτηση εξειδικευμένης γνώσης και εργαλείων που στοχεύουν στην αύξηση της παραγωγικότητας και αποδοτικότητας.