Οι σύγχρονοι καταναλωτές πλέον είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί ως προς την ποιότητα και την ασφάλεια των τροφίμων που καταναλώνουν. Συχνή απαίτηση από πλευράς καταναλωτών είναι ο περιορισμός της χρήσης συνθετικών πρόσθετων στα τρόφιμα και η αντικατάστασή τους με φυσικά πρόσθετα τα ονόματα των οποίων τους είναι οικεία. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, υπάρχει μεγάλη πολιτική και κοινωνική πίεση για την ορθή αξιοποίηση των αγρο-βιομηχανικών υπολειμμάτων με σεβασμό στο περιβάλλον, στη φύση και τον άνθρωπο.

Το Πρόγραμμα «Εφαρμογές αξιοποίησης παραπροϊόντων και υποπροϊόντων στον κλάδο τροφίμων και ποτών – Ανάπτυξη και Παραγωγή Καινοτόμων Προϊόντων Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας» είναι ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα που καλύπτει πρωτίστως την ανάγκη που προκύπτει για την εξειδικευμένη και εμπεριστατωμένη ανάλυση των δυνατοτήτων που προσφέρουν στις Κυπριακές Επιχειρήσεις οι σύγχρονες Επιστήμες Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών και Αναλυτικής Χημείας/Βιοχημείας, για την ανάπτυξη, παραγωγή και προώθηση καινοτόμων προϊόντων στην Κυπριακή, αλλά και στη διεθνή αγορά αξιοποιώντας τα παραπροϊόντα και υποπροϊόντα της αγρο-βιομηχανίας.

H Charakis Research & Consulting Ltd., η εταιρία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών Έρευνας και Ανάπτυξης με παρουσία στην Κύπρο και στην Ελλάδα αλλά και εταίρος της πολυεθνικής εταιρίας Gi Group SpA, ανταποκρινόμενη στις νέες συνθήκες παρουσιάζει το Online Πρόγραμμα Ζωτικής Σημασίας «Εφαρμογές αξιοποίησης παραπροϊόντων και υποπροϊόντων στον κλάδο τροφίμων και ποτών – Ανάπτυξη και Παραγωγή Καινοτόμων Προϊόντων Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας».

Το πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού ως Ζωτικής Σημασίας και επιδοτείται κατά 100% για μέχρι και 3 συμμετοχές διευθυντικών στελεχών ανα επιχείρηση (πλην καταβολής ΦΠΑ). Λόγω της φύσης του Προγράμματος αλλά και της μεγάλης ζήτησης υπάρχει περιορισμένος αριθμός θέσεων.

Τόσο, την κατάρτιση όσο και την συμβούλευση θα εκπληρώσει ο Δρ. Ευάγγελος Ζωίδης, Πανεπιστήμιο Ζυρίχης  και Λέκτορας Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και αποκλειστικός συνεργάτης της εταιρίας μας τα τελευταία 12 χρόνια.

Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας ΖΟΟΜ στις 30/11, 01,07 & 11/12 μεταξύ 09:00-13:15.

Με το πέρας του σεμιναρίου και μετά από συνεννόηση ακολουθεί τετράωρη τήλε-συνάντηση με τον εκπαιδευτή ανά συμμετέχουσα εταιρία.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *