Το Πρόγραμμα «Εξειδικευμένο Μοντέλο (OKR) Στοχοθεσίας και Διαχείρισης για Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις – Μοντέλο Αύξησης της Παραγωγικότητας και Ανάπτυξης της Ανταγωνιστικότητας» είναι ένα εξειδικευμένο και καινοτόμο πρόγραμμα που καλύπτει την ανάγκη της αγοράς αφενός, για την ενημέρωση σε εξειδικευμένα Μοντέλα Στοχοθεσίας και Διαχείρισης των MME και αφετέρου, στην άμεση βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των Κυπριακών εταιριών με την εφαρμογή μιας εξαιρετικά σύγχρονης προσέγγισης και μεθοδολογίας η οποία θα παρουσιαστεί.

Παράλληλα λαμβάνοντας υπόψη τις τελευταίες διεθνείς εξελίξεις, προσδιορίζει σε μετρήσιμα μεγέθη, αξιολογεί και εν κατακλείδι τεκμηριώνει το κόστος της μη αποτελεσματικής στοχοθεσίας. Η δομή και διάρθρωση του Προγράμματος σε συνδυασμό με το θεματολόγιο προσανατολίζει τους Συμμετέχοντες στην απόκτηση της απαραίτητης εξειδικευμένης γνώσης, των αναγκαίων δεξιοτήτων και ικανοτήτων ώστε να προσαρμόσουν τη στάση και την στρατηγική τους για να μπορούν να υποστηρίξουν άμεσα τη δυναμική ανάπτυξη των εταιριών τους.

H Charakis Research & Consulting Ltd., η εταιρία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών Έρευνας και Ανάπτυξης με παρουσία στην Κύπρο και στην Ελλάδα αλλά και εταίρος της πολυεθνικής εταιρίας Gi Group SpA, ανταποκρινόμενη στις νέες συνθήκες παρουσιάζει το Online Πρόγραμμα Ζωτικής Σημασίας «Εξειδικευμένο Μοντέλο (OKR) Στοχοθεσίας και Διαχείρισης για Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις».

Το πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού ως Ζωτικής Σημασίας και επιδοτείται κατά 100% για μέχρι και 3 συμμετοχές διευθυντικών στελεχών ανα επιχείρηση (πλην καταβολής ΦΠΑ). Λόγω της φύσης του Προγράμματος αλλά και της μεγάλης ζήτησης υπάρχει περιορισμένος αριθμός θέσεων.

Τόσο, την κατάρτιση όσο και την συμβουλευτική θα πραγματοποιήσει ο κ. Βασίλειος Ράλλης Ανώτερος Συνεργάτης της εταιρίας Charakis Research & Consulting Ltd.

Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας ΖΟΟΜ στις 25,26&30/11 και στις 2/12 μεταξύ 14:30 – 18:15. Με το πέρας του σεμιναρίου και μετά από συνεννόηση ακολουθεί τετράωρη τήλε-συνάντηση με τον εκπαιδευτή ανά συμμετέχουσα εταιρία.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *