Ο τομέας των τροφίμων, ένας από τους σημαντικότερους πυλώνες της κυπριακής οικονομίας, έχει ανάγκη σήμερα όσο ποτέ άλλοτε να καινοτομήσει και να διαφοροποιηθεί, έτσι ώστε να ανταποκριθεί στις νέες προκλήσεις που δοκιμάζουν τη χώρα, αλλά και στις διεθνείς απαιτήσεις και τον εντεινόμενο ανταγωνισμό.

H Charakis Research & Consulting Ltd., η εταιρία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών Έρευνας και Ανάπτυξης με παρουσία στη Κύπρο και στην Ελλάδα, παρουσιάζει το 100% επιδοτούμενο Online Πρόγραμμα Ζωτικής Σημασίας “Νέες Τάσεις και Προκλήσεις της Βιομηχανίας Τροφίμων-Ποτών και Ενδεδειγμένη Επικοινωνιακή Πολιτική – Καινοτόμα Προϊόντα, Απόκτηση Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος” στις 16,17,23,24 Νοεμβρίου 2020,  14:30-18:15 μέσω ZOOM .

Το εξειδικευμένο αυτό πρόγραμμα, καλύπτει πρωτίστως την ανάγκη που προκύπτει για την εξειδικευμένη και εμπεριστατωμένη ανάλυση των δυνατοτήτων που προσφέρουν στις Κυπριακές Επιχειρήσεις, οι σύγχρονες Επιστήμες Τεχνολογίας Τροφίμων / Ποτών και Marketing για την παραγωγή, ανάπτυξη και διάθεση καινοτόμων προϊόντων στην Κυπριακή, αλλά και στη διεθνή αγορά.  Παράλληλα, δίνει τη δυνατότητα στα στελέχη των επιχειρήσεων να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις των πλέον σύγχρονων τάσεων του Κλάδου και της Τεχνολογίας των Τροφίμων και Ποτών και να κατανοήσουν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα (αύξηση εσόδων και κερδών) τα οποία μπορούν να αποκτήσουν με την υιοθέτηση εξειδικευμένων στρατηγικών, τεχνολογιών και μεθόδων αιχμής, συστάσεων και ενεργειών. Κυρίως όμως, δίνεται η δυνατότητα εκμάθησης των καινοτόμων τρόπων αξιοποίησης, ανάδειξης και διάθεσης υφιστάμενων προϊόντων τους ή/και την παραγωγή νέων προϊόντων υψηλής ποιότητας και αποδοχής.

Το πρόγραμμα αξίας €1530.00 ανά συμμετοχή, είναι εγκεκριμένο από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού ως Ζωτικής Σημασίας και επιδοτείται κατά 100% για μέχρι και 3 συμμετοχές διευθυντικών στελεχών ανά επιχείρηση. (πλην καταβολής ΦΠΑ). Λόγω της φύσης του Προγράμματος αλλά και της μεγάλης ζήτησης υπάρχει περιορισμένος αριθμΟ τομέας των τροφίμων, ένας από τους σημαντικότερους πυλώνες της κυπριακής οικονομίας, έχει ανάγκη σήμερα όσο ποτέ άλλοτε να καινοτομήσει και να διαφοροποιηθεί, έτσι ώστε να ανταποκριθεί στις νέες προκλήσεις που δοκιμάζουν τη χώρα, αλλά και στις διεθνείς απαιτήσεις και τον εντεινόμενο ανταγωνισμό θέσεων.

Τόσο, την κατάρτιση όσο και την συμβούλευση θα εκπληρώσει ο Δρ. Ευάγγελος Ζωίδης, Πανεπιστήμιο Ζυρίχης  και Λέκτορας Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και αποκλειστικός συνεργάτης της εταιρίας μας τα τελευταία 13 χρόνια.

Ο τομέας των τροφίμων, ένας από τους σημαντικότερους πυλώνες της κυπριακής οικονομίας, έχει ανάγκη σήμερα όσο ποτέ άλλοτε να καινοτομήσει και να διαφοροποιηθεί, έτσι ώστε να ανταποκριθεί στις νέες προκλήσεις που δοκιμάζουν τη χώρα, αλλά και στις διεθνείς απαιτήσεις και τον εντεινόμενο ανταγωνισμό.

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *