Η διαμόρφωση κουλτούρας καινοτομίας, αποτελεί μονόδρομο για τις μικρομεσαίες εταιρείες. Αυτό θα μπορεί να επιτευχθεί αναπτύσσοντας ευέλικτα μοντέλα οργάνωσης και διοίκησης που θα διαμορφώνουν δυναμικά τις εσωτερικές διεργασίες του οργανισμού με τέτοιο τρόπο που να εμπλέξει πραγματικά και ενεργά ως intrapreneurs και innovators, τους εργαζομένους.

Κανείς δεν μπορεί να υποχρεωθεί να είναι ή να γίνει «καινοτόμος». Πρέπει να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες στο οργανισμό που να υποβοηθούν ανάλογα την ανάπτυξη καινοτομικότητας, και την αξιοποίηση της νοημοσύνης και της δημιουργικότητας του ανθρώπινου παράγοντα στον οργανισμό.

Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας ΖΟΟΜ τις ακόλουθες μέρες:

Τρίτη 12/12/2023 –09:00 -17:15

Πέμπτη 14/12/2023 –09:00 – 17:15

Με το πέρας του σεμιναρίου και μετά από συνεννόηση ακολουθεί τετράωρη συμβουλευτική συνάντηση με τον εκπαιδεύτη ανά συμμετέχουσα εταιρεία.

Περισσότερες Πληροφορίες

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *