Η Παγκόσμια αγορά των vegan και vegetarian foods, είναι ο πιο δυναμικός και γοργά αναπτυσσόμενος τομέας του Κλάδου των Τροφίμων και Ποτών. Αναμένεται ότι η ταχεία ανάπτυξη της αγοράς αυτής θα συνεχιστεί για τα επόμενα χρόνια και προβλέπεται ότι μέχρι το 2025, τα προϊόντα αυτά θα αντιπροσωπεύουν το 5-10% της συνολικής παγκόσμιας αγοράς τροφίμων και ποτών.  Οι Κυπριακές επιχειρήσεις του κλάδου Τροφίμων και Ποτών, βρίσκονται μπροστά στην πρόκληση της επένδυση στα προϊόντα αυτά. Με μεγαλύτερο περιθώριο κέρδους και με παράπλευρα θετικά οφέλη, τα vegan και vegetarian προϊόντα μπορούν να προσδώσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στις Κυπριακές εταιρίες.

Η CRC σε συνεργασία με τον διακεκριμένο στον τομέα της Διατροφής στην Ελλάδα και στο εξωτερικό Καθηγητή του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Δρ. Ευάγγελο Ζωίδη, διοργανώνει εξειδικευμένο σεμινάριο με αντικείμενο τις σύγχρονες εφαρμογές παραγωγής, εμπλουτισμού και ανάπτυξης vegan και vegetarian προϊόντων και την διάθεσή τους στην αγορά μέσω ενσωμάτωσης ενδεδειγμένης επικοινωνιακής πολιτικής με στόχο την αύξηση της κερδοφορίας των εταιριών Τροφίμων και Ποτών.

Το πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού ως Ζωτικής Σημασίας και επιδοτείται κατά 100% για μέχρι και 3 συμμετοχές διευθυντικών στελεχών ανά επιχείρηση (πλην καταβολής ΦΠΑ). Λόγω της φύσης του Προγράμματος αλλά και της μεγάλης ζήτησης υπάρχει περιορισμένος αριθμός θέσεων. 

Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας ΖΟΟΜ τις ακόλουθες μέρες:

Τρίτη 07/03/2023 –09:00 -17:15

Τρίτη 14/03/2023 –09:00 – 17:15

Με το πέρας του σεμιναρίου και μετά από συνεννόηση ακολουθεί τετράωρη συμβουλευτική τήλε-συνάντηση με την εκπαιδεύτρια ανά συμμετέχουσα εταιρία.

Περισσότερες Πληροφορίες

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *