Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι η καρδιά και η πηγή της Κυπριακής Οικονομίας. Με την ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας και των επακόλουθων εφαρμογών της, και με τον συνεχώς έντονα αυξημένο παγκοσμιοποιημένο ανταγωνισμό, είναι επάναγκες οι ΜΜΕ, για την μακροχρόνια βιωσιμότητα και ανάπτυξη τους, να δύνανται να προσαρμόζονται στα σύγχρονα δεδομένα και ανάγκες και να δημιουργούν εκείνους τους δυναμικούς μηχανισμούς εσωτερικά έτσι ώστε να μπορούν να καινοτομούν, να είναι ανταγωνιστικές, παραγωγικές και αποδοτικές.

Το πρόγραμμα “Assessing and Enhancing the Innovation Capability of Small Enterprises–Increasing the Competitiveness of Small Enterprises”, το οποίο βασίζεται σε έρευνες και μελέτες και στηρίζεται στο Synolic® Model και στο Synolic® Spectrum, καλύπτει την ανάγκη για κατάρτιση των στελεχών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων έτσι ώστε να μπορούν δυναμικά, από την μία να αξιολογούν τις δυνατότητες τους για καινοτόμες και ανταγωνιστικές προσεγγίσεις και από την άλλη, να αντιλαμβάνονται τους τρόπους, τις μετατροπές και τις αλλαγές που απαιτούνται για να τροποποιούν και να μεταλλάζουν την εταιρία τους, έτσι ώστε να είναι σε θέση να καινοτομούν, να αναπτύσσουν νέα προϊόντα ή υπηρεσίες και ως εκ τούτου να είναι ανταγωνιστικές, παραγωγικές και αποδοτικές.

Το πρόγραμμα αξίας €1530.00 ανά συμμετοχή, είναι εγκεκριμένο από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού ως Ζωτικής Σημασίας και επιδοτείται κατά 100% για μέχρι και 3 συμμετοχές διευθυντικών στελεχών ανά επιχείρηση. (πλην καταβολής ΦΠΑ). Λόγω της φύσης του Προγράμματος αλλά και της μεγάλης ζήτησης υπάρχει περιορισμένος αριθμΟ τομέας των τροφίμων, ένας από τους σημαντικότερους πυλώνες της κυπριακής οικονομίας, έχει ανάγκη σήμερα όσο ποτέ άλλοτε να καινοτομήσει και να διαφοροποιηθεί, έτσι ώστε να ανταποκριθεί στις νέες προκλήσεις που δοκιμάζουν τη χώρα, αλλά και στις διεθνείς απαιτήσεις και τον εντεινόμενο ανταγωνισμό θέσεων.

Τόσο, την κατάρτιση όσο και την συμβούλευση θα εκπληρώσει η Αλεξάνδρα Ευθυμιάδου, Ανώτατη Επιστημονική Συνεργάτης της εταιρίας Charakis Research & Consulting Ltd. και συνιδιοκτήτρια της εταιρείας Synolic® – Συστήματα Ανάπτυξης Επιχειρήσεων, και της nlpgreece®©.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *