Το επιχειρηματικό περιβάλλον, τα επιχειρηματικά μοντέλα και ο τρόπος διαχείρισης των εταιρειών έχουν αλλάξει. Η νέα εποχή που διαμορφώθηκε από την πανδημία αλλά και από τις τρέχουσες γεωπολιτικές εξελίξεις, απαιτεί την πλήρη αμφισβήτηση όλων των μέχρι σήμερα «δεδομένων». Απαιτεί αμφισβήτηση των υφιστάμενων μοντέλων, των προϊόντων, των διαδικασιών και οτιδήποτε θεωρούσαμε ότι δημιουργεί αξία στην εταιρεία. Αντίστοιχα, ο βαθμός δυσκολίας υιοθέτησης νέων σύγχρονων επιχειρηματικών μοντέλων, παραγωγής καινοτόμων προϊόντων αλλά και ενεργειών με καινοτομική σκέψη και προσέγγιση, είναι ιδιαίτερα υψηλός και προϋποθέτει επαναπροσδιορισμό των στόχων και των ενεργειών. 

H Charakis Research & Consulting Ltd., παρουσιάζει το Online Πρόγραμμα Ζωτικής Σημασίας «Εξειδικευμένο Μοντέλο (OKR) Στοχοθεσίας και Διαχείρισης για Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις». Το Πρόγραμμα είναι ενδεχομένως πιο επίκαιρο από ποτέ καθώς πρόκειται για ένα ιδιαίτερα εξειδικευμένο και καινοτόμο πρόγραμμα που καλύπτει την ανάγκη της αγοράς αφενός, για την ενημέρωση σε εξειδικευμένα Μοντέλα Στοχοθεσίας και Διαχείρισης των MME και αφετέρου, στην άμεση βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των Κυπριακών εταιριών με την εφαρμογή μιας εξαιρετικά σύγχρονης προσέγγισης και μεθοδολογίας η οποία θα παρουσιαστεί.

Παράλληλα λαμβάνοντας υπόψη τις τελευταίες διεθνείς εξελίξεις, προσδιορίζει σε μετρήσιμα μεγέθη, αξιολογεί και εν κατακλείδι τεκμηριώνει το κόστος της μη αποτελεσματικής στοχοθεσίας. Η δομή και διάρθρωση του Προγράμματος σε συνδυασμό με το θεματολόγιο προσανατολίζει τους Συμμετέχοντες στην απόκτηση της απαραίτητης εξειδικευμένης γνώσης, των αναγκαίων δεξιοτήτων και ικανοτήτων ώστε να προσαρμόσουν τη στάση και την στρατηγική τους για να μπορούν να υποστηρίξουν άμεσα τη δυναμική ανάπτυξη των εταιριών τους.

Το πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού ως Ζωτικής Σημασίας και επιδοτείται κατά 100% για μέχρι και 3 συμμετοχές στελεχών ανά επιχείρηση.  Λόγω της φύσης του Προγράμματος αλλά και της μεγάλης ζήτησης, υπάρχει περιορισμένος αριθμός θέσεων.

Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας ΖΟΟΜ τις ακόλουθες μέρες:

Τρίτη 19/12/2023 –  09:00-17:15

Πέμπτη 21/12/2023 – 09:00-17:15

Με το πέρας του σεμιναρίου και μετά από συνεννόηση ακολουθεί τετράωρη τήλε-συνάντηση με τον εκπαιδευτή ανά συμμετέχουσα εταιρεία.

Περισσότερες Πληροφορίες

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *