Το επιχειρηματικό περιβάλλον, τα επιχειρηματικά μοντέλα και ο τρόπος διαχείρισης των θεμάτων που απασχολούν μια εταιρία έχουν αλλάξει. Η νέα κατάσταση πραγμάτων – η μετά Covid-19 εποχή-  απαιτεί την πλήρη αμφισβήτηση όλων των «δεδομένων», των υφιστάμενων μοντέλων, των προϊόντων, των διαδικασιών κλπ. Για αυτό τον λόγο, ο βαθμός δυσκολίας υιοθέτησης νέων σύγχρονων επιχειρηματικών μοντέλων, παραγωγής καινοτόμων προϊόντων αλλά και ενέργειες με  καινοτομική σκέψη και προσέγγιση, είναι ιδιαίτερα υψηλός.

H Charakis Research & Consulting Ltd., παρουσιάζει το Online Πρόγραμμα Ζωτικής Σημασίας «Εξειδικευμένο Μοντέλο (OKR) Στοχοθεσίας και Διαχείρισης για Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις». Το Πρόγραμμα είναι ενδεχομένως πιο επίκαιρο από ποτέ καθώς πρόκειται για ένα ιδιαίτερα  εξειδικευμένο και καινοτόμο πρόγραμμα που καλύπτει την ανάγκη της αγοράς αφενός, για την ενημέρωση σε εξειδικευμένα Μοντέλα Στοχοθεσίας και Διαχείρισης των MME και αφετέρου, στην άμεση βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των Κυπριακών εταιριών με την εφαρμογή μιας εξαιρετικά σύγχρονης προσέγγισης και μεθοδολογίας η οποία θα παρουσιαστεί.

Τόσο, την κατάρτιση όσο και την συμβούλευση θα εκπληρώσει ο κ. Βασίλειος Ράλλης Ανώτερος Συνεργάτης της εταιρίας Charakis Research & Consulting Ltd.

Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας ΖΟΟΜ τις ακόλουθες μέρες:

Τετάρτη  26/05/2021 – 14:00-17:45

Πέμπτη 27/05/2021 – 14:00-17:45

Τετάρτη 02/06/2021 – 14:00-17:45

Πέμπτη 03/06/2021 – 14:00-17:45

Με το πέρας του σεμιναρίου και μετά από συνεννόηση ακολουθεί τετράωρη τήλε-συνάντηση με τον εκπαιδευτή ανά συμμετέχουσα εταιρία.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *