Οι ιδιαίτερες συνθήκες της περιόδου που βιώνουμε στην μετά-covid εποχή ανάδειξαν επιτακτικά την προσαρμοστικότητα ως σημαντική προτεραιότητα για τις εταιρίες. Η ανάγκη για ευέλικτη στρατηγική αλλά και η αξιοποίηση των τεχνολογικών δυνατοτήτων με ένα σύγχρονο σχήμα οργάνωσης, είναι εμφανέστερη από ποτέ. Οι επιχειρήσεις οφείλουν να διερευνήσουν το ΑΝ, το κατά ΠΟΣΟ και το ΠΩΣ να διαφοροποιήσουν και να ενδυναμώσουν την ψηφιακή τους παρουσία, ως ανάγκη στα νέα δεδομένα της αγοράς. Η απάντηση στο ερώτημα αυτό θα καθορίσει και το αν, κατά πόσο και πως θα (ανα)προσαρμόσουν και θα (ανα)σχεδίασουν τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας τους. Στοιχεία δηλαδή που εν τέλει επηρεάζουν όχι μόνο την κερδοφορία τους αλλά, ενδεχομένως, και την επιβίωση τους.

Το καινοτόμο αυτό πρόγραμμα καλύπτει την άμεση ανάγκη των εταιριών, αφενός, για την ενημέρωση τους σε εξειδικευμένα και σύγχρονα Μοντέλα Διαχείρισης (Management) σε μια περίοδο θεμελιώδους αλλαγής της αγοράς και αφετέρου, στην άμεση βελτίωση της ανταγωνιστικότητας τους, με την εφαρμογή σύγχρονων προσεγγίσεων.

H Charakis Research & Consulting Ltd., η εταιρία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών Έρευνας και Ανάπτυξης με παρουσία στην Κύπρο και στην Ελλάδα αλλά και εταίρος της πολυεθνικής εταιρίας Gi Group SpA, παρουσιάζει για πρώτη φόρα το online Πρόγραμμα Ζωτικής Σημασίας «Ευέλικτα, Σύγχρονα και Καινοτόμα Επιχειρηματικά Μοντέλα: Στρατηγική Διαχείρισης & Επιλογής Ψηφιοποίησης Διεργασιών – Pandemic Proof Business Modelling».

Τόσο τη κατάρτιση όσο και την 4-ωρη συμβούλευση θα πραγματοποιήσει ο Βασίλης Ράλλης.

Το πρόγραμμα θα παρουσιασθεί μέσω της πλατφόρμας ΖΟΟΜ τις ακόλουθες μέρες:

Τρίτη 08/02/2022 – 09:00-17:15

Τετάρτη  09/02/2022 – 09:00-17:15

Με το πέρας του σεμιναρίου και μετά από συνεννόηση ακολουθεί τετράωρη τήλε-συνάντηση με τον εκπαιδευτή ανά συμμετέχουσα εταιρία.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *