Από το 2020 και μετά, η παγκόσμια αγορά βίωσε αλλαγές, των οποίων το βάθος, η ένταση και ταχύτητα ουδείς ήταν σε θέση να προβλέψει. Το εμφανές αποτέλεσμα αυτών των ιλιγγιωδών μεταβολών ήταν η εντυπωσιακή παγκόσμια αλλαγή παραδείγματος (paradigm shift), η οποία σε εξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα (επιβλήθηκε σχεδόν καθολικά, δεδομένου των συνθηκών) ανάγκασε την συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων να αναλογιστούν, να πειραματιστούν και τελικά να εφαρμόσουν άμεσα και σε μεγάλο εύρος αλλαγές στο υφιστάμενο μοντέλο Διοίκησης τους. Η παγκόσμια αυτή τάση, η οποία έγινε αρχικά γνωστή με την χρήση του όρου «δουλεύοντας από το σπίτι» (Work From Home), πρακτικά επέφερε την διχοτόμηση της εργασίας ενός εργαζομένου και του φυσικού χώρου όπου αυτή η εργασία λαμβάνει χώρα. Βασίζεται στην μαζική χρήση της τεχνολογίας που οδήγησε πολλές εταιρίες, αρχικώς να διαφοροποιήσουν ψηφιακά μέρος των εργασιών και διαδικασιών τους και, στην συνέχεια κάποιες εξ’ αυτών, να προχωρήσουν σε ένα πιο εκτεταμένο οργανωτικό μετασχηματισμό με μοντέλα Υβριδικής Λειτουργίας (Hybrid).

Το παλαιό μοντέλο που απαιτούσε υποχρεωτική φυσική παρουσία, συγκεκριμένο ωρολόγιο και συγκεκριμένες και αυστηρές ιεραρχικές δομές, μεταλλάσσεται και στην θέση του αναδεικνύεται ένα νέο μοντέλο του οποίου τα δομικά χαρακτηριστικά είναι πιο ρευστά και ευμετάβλητα, διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό και ακόμη είναι σε διαδικασία διαμόρφωσης (work-in-progress). Το νέο αυτό Υβριδικό μοντέλο Λειτουργίας θα παρουσιαστεί στο εν λόγω πρόγραμμα κατάρτισης, υποβοηθώντας έτσι τις Κυπριακές επιχειρήσεις να λειτουργούν ανταγωνιστικά στο πλαίσιο της ψηφιακής εποχής.

Charakis Research & Consulting Ltd., η εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών Έρευνας και Ανάπτυξης με παρουσία στην Κύπρο και στην Ελλάδα αλλά και εταίρος της πολυεθνικής εταιρίας Gi Group SpA, παρουσιάζει για πρώτη φόρα το online Πρόγραμμα Ζωτικής Σημασίας «Εφαρμογή ευέλικτων Ροών Εργασίας σε Υβριδικό Επιχειρησιακό Περιβάλλον».

Τόσο τη κατάρτιση όσο και την 4-ωρη συμβούλευση θα πραγματοποιήσει ο Βασίλης Ράλλης.

Το πρόγραμμα θα παρουσιασθεί μέσω της πλατφόρμας ΖΟΟΜ τις ακόλουθες μέρες:

Τρίτη 28/05/2024 –  09:00-17:15

Πέμπτη 30/06/2024– 09:00-17:15

Με το πέρας του σεμιναρίου και μετά από συνεννόηση ακολουθεί τετράωρη συνάντηση με τον εκπαιδευτή ανά συμμετέχουσα εταιρεία.

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *