Τα τελευταία χρόνια υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον για τρόφιμα και ποτά που συνδέονται με έναν τόπο ή με μια περιοχή προέλευσης. Οι καταναλωτές απαιτούν ολοένα και περισσότερο τοπικά τρόφιμα με παραδοσιακό χαρακτήρα, τα οποία συχνά θεωρούνται ότι έχουν καλύτερη ποιότητα, ότι παράγονται με αειφορικό τρόπο και ότι ικανοποιούν την ανάγκη των καταναλωτών να βρουν την πολιτιστική τους ταυτότητα. Εκτός από την αύξηση της ζήτησης παραδοσιακών διατροφικών προϊόντων από τους καταναλωτές, σημαντική είναι και η ενίσχυση της υποστήριξης της προώθησής τους, ιδίως από την Ευρωπαϊκή Ένωση.


Η Charakis Research & Consulting Ltd. σε συνεργασία με τον διακεκριμένο στον τομέα της Διατροφής στην Ελλάδα και στο εξωτερικό επίκουρο καθηγητή του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Δρ. Ευάγγελο Ζωίδη, προτείνει το εξειδικευμένο σεμινάριο με αντικείμενο την εισαγωγή και αξιοποίηση καινοτόμων συστημάτων παραγωγής και διάθεσης παραδοσιακών προϊόντων τροφίμων και ποτών.
Το πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού ως Ζωτικής Σημασίας και επιδοτείται κατά 100% για μέχρι και 3 συμμετοχές διευθυντικών στελεχών ανα επιχείρηση (πλην καταβολής ΦΠΑ). Λόγω της φύσης του Προγράμματος αλλά και της μεγάλης ζήτησης υπάρχει περιορισμένος αριθμός θέσεων.


Τόσο, την κατάρτιση όσο και την συμβούλευση θα εκπληρώσει ο Δρ. Ευάγγελος Ζωίδης, Πανεπιστήμιο Ζυρίχης και Λέκτορας Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και αποκλειστικός συνεργάτης της εταιρίας μας τα τελευταία 12 χρόνια.


Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας ΖΟΟΜ στις 26/01 & 28/01 μεταξύ 08:45-17:00.


Με το πέρας του σεμιναρίου και μετά από συνεννόηση ακολουθεί τετράωρη τήλε-συνάντηση με τον εκπαιδευτή ανά συμμετέχουσα εταιρία.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *