Η διαμόρφωση κουλτούρας καινοτομίας, αποτελεί μονόδρομο για τις μικρομεσαίες εταιρείες. Αυτό θα μπορεί να επιτευχθεί αναπτύσσοντας ευέλικτα μοντέλα οργάνωσης και διοίκησης που θα διαμορφώνουν δυναμικά τις εσωτερικές διεργασίες του οργανισμού με τέτοιο τρόπο που να εμπλέξει πραγματικά και ενεργά ως intrapreneurs και innovators, τους εργαζομένους.

Κανείς δεν μπορεί να υποχρεωθεί να είναι ή να γίνει «καινοτόμος». Πρέπει να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες στο οργανισμό που να υποβοηθούν ανάλογα την ανάπτυξη καινοτομικότητας, και την αξιοποίηση της νοημοσύνης και της δημιουργικότητας του ανθρώπινου παράγοντα στον οργανισμό.

Το πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού ως Ζωτικής Σημασίας και επιδοτείται κατά 100% για μέχρι και 3 συμμετοχές στελεχών ανα επιχείρηση (πλην καταβολής ΦΠΑ). Λόγω της φύσης του Προγράμματος αλλά και της μεγάλης ζήτησης, υπάρχει περιορισμένος αριθμός θέσεων.

Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας ΖΟΟΜ τις ακόλουθες μέρες:

Τρίτη 16/04/2024 – 09:00-17:15

Πέμπτη 18/04/2023 – 09:00-17:15

Με το πέρας του σεμιναρίου και μετά από συνεννόηση ακολουθεί τετράωρη συνάντηση με τον εκπαιδευτή ανά συμμετέχουσα εταιρεία.

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *