Η εστίαση και η βιομηχανία τροφίμων αντιμετωπίζουν ένα σημαντικό πρόβλημα: την ορθή διαχείριση και διάθεση των υπολειμμάτων που παράγουν.  Η πίεση από κοινωνικούς φορείς αλλά και από οργανωμένα σύνολα συνεχώς εντείνεται με απαίτηση την κατάλληλη αξιοποίηση των προϊόντων αυτών με γνώμονα τον σεβασμό του περιβάλλοντος. Παράλληλα, η προσφορά ζωοτροφών έχει περιοριστεί από τις γεωπολιτικές εξελίξεις και ως εκ τούτου το κόστος έχει εκτιναχθεί.

Πώς μπορούν λοιπόν να αξιοποιηθούν τα «πρώην» τρόφιμα; Πώς μπορούν δηλαδή τα τρόφιμα που έχουν παρασκευαστεί αρχικά για ανθρώπινη κατανάλωση να αξιοποιηθούν με διαφορετικό τρόπο όταν δεν μπορούν πια να καταναλωθούν από τον άνθρωπο;

Το Πρόγραμμα «Food for Feed: Καινοτόμος διεργασία μετατροπής υπολειμμάτων τροφίμων για καινοτόμες χρήσεις – Ανάπτυξη και Παραγωγή Καινοτόμων Προϊόντων Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας» είναι ένα εξειδικευμένο σεμινάριο με αντικείμενο τις δυνατότητες και τις μεθόδους πρακτικής εφαρμογής καινοτόμων διεργασιών για την μετατροπή των υπολειμμάτων τροφίμων σε άλλα προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας.

H Charakis Research & Consulting Ltd., η εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών Έρευνας και Ανάπτυξης με παρουσία στην Κύπρο και στην Ελλάδα αλλά και εταίρος της πολυεθνικής εταιρίας Gi Group SpA, ανταποκρινόμενη στις νέες συνθήκες παρουσιάζει το Online Πρόγραμμα Ζωτικής Σημασίας «Food for Feed: Καινοτόμος διεργασία μετατροπής υπολειμμάτων τροφίμων για καινοτόμες χρήσεις – Ανάπτυξη και Παραγωγή Καινοτόμων Προϊόντων Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας».

Το πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού ως Ζωτικής Σημασίας και επιδοτείται κατά 100% για μέχρι και 3 συμμετοχές διευθυντικών στελεχών ανά επιχείρηση (πλην καταβολής ΦΠΑ). Λόγω της φύσης του προγράμματος αλλά και της μεγάλης ζήτησης υπάρχει περιορισμένος αριθμός θέσεων.

Τόσο, την κατάρτιση όσο και την συμβούλευση θα την παρουσιάσει ο Δρ. Ευάγγελος Ζωίδης, Πανεπιστήμιο Ζυρίχης  και Λέκτορας Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και αποκλειστικός συνεργάτης της εταιρείας μας τα τελευταία 15 χρόνια.

Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας ΖΟΟΜ τις ακόλουθες μέρες:

Τρίτη 07/11/2023 – 09:00-17:15

Τρίτη 14/11/2023 – 09:00-17:15

Με το πέρας του σεμιναρίου και μετά από συνεννόηση ακολουθεί τετράωρη συνάντηση με τον εκπαιδευτή ανά συμμετέχουσα εταιρεία.

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *