Η εστίαση και η βιομηχανία τροφίμων αντιμετωπίζουν ένα σημαντικό πρόβλημα: την ορθή διαχείριση και διάθεση των υπολειμμάτων που παράγουν.  Η πίεση από κοινωνικούς φορείς αλλά και από οργανωμένα σύνολα συνεχώς εντείνεται με απαίτηση την κατάλληλη αξιοποίηση των προϊόντων αυτών με γνώμονα τον σεβασμό του περιβάλλοντος.

Πως μπορούν λοιπόν να αξιοποιηθούν τα «πρώην» τρόφιμα; Πως μπορούν δηλαδή τα τρόφιμα, πέραν των υπολειμμάτων catering, που έχουν παρασκευαστεί αρχικά για ανθρώπινη κατανάλωση να αξιοποιηθούν με διαφορετικό τρόπο όταν δεν μπορούν πια να καταναλωθούν από τον άνθρωπο;

Το Πρόγραμμα «Food for Feed – Τροφή από Τρόφιμα: Καινοτόμος διεργασία μετατροπής υπολειμμάτων τροφίμων για καινοτόμες χρήσεις – Ανάπτυξη και Παραγωγή Καινοτόμων Προϊόντων Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας» είναι ένα εξειδικευμένο σεμινάριο με αντικείμενο τις δυνατότητες και τις μεθόδους πρακτικής εφαρμογής καινοτόμων διεργασιών για τη μετατροπή των υπολειμμάτων τροφίμων σε άλλα προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας.

H Charakis Research & Consulting Ltd., η εταιρία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών Έρευνας και Ανάπτυξης με παρουσία στην Κύπρο και στην Ελλάδα αλλά και εταίρος της πολυεθνικής εταιρίας Gi Group SpA, ανταποκρινόμενη στις νέες συνθήκες παρουσιάζει το Online Πρόγραμμα Ζωτικής Σημασίας «Food for Feed – Τροφή από Τρόφιμα: Καινοτόμος διεργασία μετατροπής υπολειμμάτων τροφίμων για καινοτόμες χρήσεις – Ανάπτυξη και Παραγωγή Καινοτόμων Προϊόντων Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας».

Το πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού ως Ζωτικής Σημασίας και επιδοτείται κατά 100% για μέχρι και 3 συμμετοχές διευθυντικών στελεχών ανα επιχείρηση (πλην καταβολής ΦΠΑ). Λόγω της φύσης του Προγράμματος αλλά και της μεγάλης ζήτησης υπάρχει περιορισμένος αριθμός θέσεων.

Τόσο, την κατάρτιση όσο και την συμβούλευση θα την παρουσιάσει ο Δρ. Ευάγγελος Ζωίδης, Πανεπιστήμιο Ζυρίχης  και Λέκτορας Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και αποκλειστικός συνεργάτης της εταιρίας μας τα τελευταία 15 χρόνια.

Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας ΖΟΟΜ τις ακόλουθες μέρες:

Τετάρτη 09/03/2022 – 09:00-17:15

Πέμπτη 10/03/2022 – 09:00-17:15

Με το πέρας του σεμιναρίου και μετά από συνεννόηση ακολουθεί τετράωρη τήλε-συνάντηση με τον εκπαιδευτή ανά συμμετέχουσα εταιρία.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *