Οι σύγχρονοι καταναλωτές αναζητούν υψηλή ποιότητα, αξιοπιστία προέλευσης και ασφάλεια στα τρόφιμα τους. Η κοινωνική και πολιτική πίεση για βελτίωση στην παραγωγή τροφίμων, με σεβασμό στο περιβάλλον και την υγεία, επιβάλλει αυξημένες προδιαγραφές. Στην Ευρώπη, τα νοικοκυριά επικεντρώνονται στην ποιότητα του φαγητού, αναζητώντας υγιεινά τρόφιμα και ενδιαφερόμενοι για την ασφάλεια και τις διαδικασίες παραγωγής.

Η CRC σε συνεργασία με τον διακεκριμένο στον τομέα της Διατροφής στην Ελλάδα και στο εξωτερικό Καθηγητή του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Δρ. Ευάγγελο Ζωίδη, διοργανώνει εξειδικευμένο σεμινάριο με αντικείμενο τις σύγχρονες τάσεις καταναλωτικής συμπεριφοράς και νομοθετικές αλλαγές που δημιουργούν ανάγκη για επιστημονική έρευνα και εκπαίδευση στον τομέα των τροφίμων. Η εκπαίδευση αυτή παρέχει τεχνικές και επιστημονικές γνώσεις, επιτρέποντας στις εταιρείες να ανταποκριθούν στις τάσεις της αγοράς, αναπτύσσοντας προϊόντα που πληρούν τις προσδοκίες των καταναλωτών.

Το πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού ως Ζωτικής Σημασίας και επιδοτείται κατά 100% για μέχρι και 3 συμμετοχές στελεχών ανά επιχείρηση. Λόγω της φύσης του Προγράμματος αλλά και της μεγάλης ζήτησης υπάρχει περιορισμένος αριθμός θέσεων. 

Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας ΖΟΟΜ τις ακόλουθες μέρες:

Δευτέρα 27/05/2024 – 09:00-17:15

Δευτέρα 03/06/2024 – 09:00-17:15

Με το πέρας του σεμιναρίου και μετά από συνεννόηση ακολουθεί τετράωρη συνάντηση με τον εκπαιδευτή ανά συμμετέχουσα εταιρεία.

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *