Το Πρόγραμμα «From Business Process Management (BPM) to Digital Process Management (DPM)» ένα εξειδικευμένο και καινοτόμο πρόγραμμα που καλύπτει την ανάγκη της αγοράς για την ενημέρωση σε εξειδικευμένα Μοντέλα Διαχείρισης Επιχειρηματικών Διεργασιών στην ψηφιακή εποχή. Η δομή και διάρθρωση του Προγράμματος σε συνδυασμό με το θεματολόγιο προσανατολίζει τους συμμετέχοντες στην απόκτηση της απαραίτητης εξειδικευμένης γνώσης ώστε να προσαρμόσουν την στρατηγική τους και να μπορούν να υποστηρίξουν τη δυναμική διαχείριση των διεργασιών τους.

Η αντίληψη πολλών ιδιοκτητών και στελεχών εταιριών για το πραγματικό (ουσιώδες) κόστος διαχείρισης των διεργασιών των εταιριών τους είναι αποσπασματική ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις υπάρχει άγνοια και ελλιπής ενημέρωση για τις άμεσες και εξαιρετικές δυνατότητες βελτίωσής του. Ο όρος «βελτίωση» κατέχει ευρεία έννοια στην συγκεκριμένη μεθοδολογία και προϋποθέτει εξειδικευμένες γνώσεις και τεχνογνωσία αλλά και ταχύτητα στην λήψη αποφάσεων και εφαρμογή τους (agile) προκειμένου να προληφθούν δυνητικά μεγαλύτερα προβλήματα.

Υπάρχει μεγάλη ανάγκη για τις πλείστες εταιρείες να αναπροσαρμόσουν την στρατηγική τους, δίνοντας έμφαση σε ευέλικτα σχήματα οργάνωσης των διεργασιών τους και των λειτουργιών τους. Οι εταιρείες, ασχέτως αν τελικά θα το εφαρμόσουν, οφείλουν να διερευνήσουν το ΑΝ, κατά ΠΟΣΟ και ΠΩΣ να ενδυναμώσουν ψηφιακά τις λειτουργίες τους, ως ανάγκη στα νέα δεδομένα της αγοράς. Η δε απάντηση στο ερώτημα αυτό θα καθορίσει και το αν, κατά πόσο και πως θα(ανα)προσαρμόσουν και θα (ανα)σχεδίασουν τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας τους. Δηλαδή εν τέλει, θα εξαρτηθεί όχι μόνο η κερδοφορία τους αλλά, ενδεχομένως, η επιβίωση τους.

Charakis Research & Consulting Ltd., η εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών Έρευνας και Ανάπτυξης με παρουσία στην Κύπρο και στην Ελλάδα αλλά και εταίρος της πολυεθνικής εταιρίας Gi Group SpA, παρουσιάζει για πρώτη φόρα το online Πρόγραμμα Ζωτικής Σημασίας «From Business Process Management (BPM) to Digital Process Management (DPM)».

Τόσο τη κατάρτιση όσο και την 4-ωρη συμβούλευση θα πραγματοποιήσει ο Βασίλης Ράλλης.

Το πρόγραμμα θα παρουσιασθεί μέσω της πλατφόρμας ΖΟΟΜ τις ακόλουθες μέρες:

Τρίτη 12/03/2024 – 09:00-17:15

Πέμπτη 14/03/2024 – 09:00-17:15

Μετά το πρόγραμμα, θα ακολουθήσει 4 ώρη συνάντηση με τον εκπαιδευτή για κάθε συμμετέχουσα εταιρεία.  

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *