Αξιολογείτε την εταιρεία σας συστημικά; Τα στελέχη σας δρουν ευθυγραμμισμένα με τους εταιρικούς στόχους; Λειτουργούν σαν leaders αλλά και σαν selfleaders;

Η συνεχιζόμενη γεωπολιτική αστάθεια σε συνδυασμό με την ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας και του Artificial Intelligence, έχει ως επακόλουθο την συνεχή αλλαγή των επιχειρηματικών μοντέλων.  Οι Κυπριακές Εταιρείες θα κληθούν να δημιουργήσουν εκείνους τους δυναμικούς μηχανισμούς εσωτερικά που θα τις βοηθήσουν να αντεπεξέλθουν στις νέες συνθήκες, να καινοτομούν σε όλα τα επίπεδα και κυρίως να είναι ανταγωνιστικές, παραγωγικές και αποδοτικές.

Πως μπορεί μια εταιρεία να αναπτύξει το προσωπικό της ούτως ώστε να είναι leaders για την ομάδα και selfleaders για τον προσωπικό τους ρόλο;

Το πρόγραμμα, «Συστημική Αξιολογηση: Από την Εταιρική Κουλτούρα στην Ευθυγράμμιση των Ενεργειών-Σύγχρονες Εφαρμογές Leadership για την ανάπτυξη Ανταγωνιστικών Πλεονεκτημάτων» βασίζεται σε έρευνες και μελέτες και στηρίζεται στο Synolic® Model και στο Synolic® Spectrum. Aπαντά στην ανάγκη για κατάρτιση των στελεχών των Κυπριακών εταιρειών σε μια πρακτική μεθοδολογία στρατηγικού και κυρίως συστημικού ελέγχου και αξιολόγησης των δυνατοτήτων του οργανισμού και κατ’ επέκταση του ανθρώπινου δυναμικού, ως προς τις σύγχρονες ανάγκες, και συνεπώς δημιουργεί τις προϋποθέσεις για καινοτομία, διαφοροποίηση, συνεχή βελτίωση και ανάπτυξη.

Το πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού ως Ζωτικής Σημασίας και επιδοτείται κατά 100% για μέχρι και 3 συμμετοχές διευθυντικών στελεχών ανα επιχείρηση. Λόγω της φύσης του Προγράμματος αλλά και της μεγάλης ζήτησης υπάρχει περιορισμένος αριθμός θέσεων.

Το πρόγραμμα θα παρουσιάσει η Δρ. Αλεξάνδρα Ευθυμιάδου, Ανώτατη Επιστημονική Συνεργάτης της Charakis Research & Consulting Ltd., μέσω της πλατφόρμας ΖΟΟΜ τις ακόλουθες μέρες:

Δευτέρα 22/04/2024 – 09:00-17:15

Τετάρτη 24/04/2024 – 09:00-17:15

Με το πέρας του σεμιναρίου και μετά από συνεννόηση ακολουθεί τετράωρη συμβουλευτική συνάντηση με την εκπαιδεύτρια ανά συμμετέχουσα εταιρεία.

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *