100% Επιδοτούμενο Online Ζωτικής Σημασίας – Assessing and Enhancing the Innovation Capability of Small Enterprises–Increasing the Competitiveness of Small and Medium Enterprises – 27 & 29/01

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι η καρδιά και η πηγή της Κυπριακής Οικονομίας. Με την ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας και των […]