100% Επιδοτούμενο Online Training – Σύγχρονες Τεχνικές Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών Αναβάθμισης Προϊόντων: Βελτίωση και Εξακρίβωση Ποιοτικών Χαρακτηριστικών – 27/05 & 03/06

Οι σύγχρονοι καταναλωτές αναζητούν υψηλή ποιότητα, αξιοπιστία προέλευσης και ασφάλεια στα τρόφιμα τους. Η κοινωνική και πολιτική πίεση για βελτίωση […]