100% Επιδοτούμενο Online Training – Εφαρμογή ευέλικτων Ροών Εργασίας σε Υβριδικό Επιχειρησιακό Περιβάλλον– 28/05 & 30/05

Από το 2020 και μετά, η παγκόσμια αγορά βίωσε αλλαγές, των οποίων το βάθος, η ένταση και ταχύτητα ουδείς ήταν […]