100% Επιδοτούμενο Πρόγραμμα: Εφαρμογή και Αξιοποίηση Καινοτόμων Συστημάτων Παραγωγής και Διάθεσης Παραδοσιακών Προϊόντων Τροφίμων και Ποτών – 22&23/11

Tα τελευταία χρόνια υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον για τρόφιμα και ποτά που συνδέονται με έναν τόπο ή με μια περιοχή προέλευσης. […]

100% Επιδοτούμενο Online Training – Ολοκληρωμένο Μοντέλο Ανάπτυξης Ενδοεταιρικής Επιχειρηματικότητας (Intrapreneurship) – 13/12&14/12

H περίοδος που διανύουμε είναι πρωτόγνωρη, τόσο σε προσωπικό όσο και επαγγελματικό επίπεδο. Οι προκλήσεις μεγάλες. O Covid-19 αναθεωρεί τα […]

100% Subsidized: Assessing and Enhancing the Innovation Capability of SMEs – Increasing the Competitiveness of Small and Medium Enterprises -15/11 &16/11

The radical technological developments and their applications along with the intensively increasing globalised market competition, creates the need for medium […]

100% Επιδοτούμενο: Εξειδικευμένο Μοντέλο (OKR) Στοχοθεσίας και Διαχείρισης για Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις – 17/11,18/11,24/11 & 25/11

O Covid-19 αναθεωρεί τα πάντα στο πέρασμα του. Το επιχειρηματικό περιβάλλον, τα επιχειρηματικά μοντέλα και ο τρόπος διαχείρισης των θεμάτων […]

100% Επιδοτούμενο Online Training – «Ευέλικτα, Σύγχρονα και Καινοτόμα Επιχειρηματικά Μοντέλα: Στρατηγική Διαχείρισης & Επιλογής Ψηφιοποίησης Διεργασιών – Pandemic Proof Business Modelling» – 06/10,07/10,13/10 &14/10

Οι ιδιαίτερες συνθήκες της περιόδου που βιώνουμε στην μετά-covid εποχή ανάδειξαν επιτακτικά την προσαρμοστικότητα ως σημαντική προτεραιότητα για τις εταιρίες. […]

100% Επιδοτούμενο -Aξιοποίηση των Αρωματικών & Φαρμακευτικών Φυτών της Κύπρου – Ανάπτυξη και Παραγωγή Καινοτόμων Προϊόντων Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας στο κλάδο Τροφίμων και Ποτών- 28&29/09

H Charakis Research & Consulting Ltd., η εταιρία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών Έρευνας και Ανάπτυξης με παρουσία στην Κύπρο […]

100% Επιδοτούμενο Online Training – Ολοκληρωμένο Μοντέλο Ανάπτυξης Ενδοεταιρικής Επιχειρηματικότητας (Intrapreneurship) – 30/06, 01/07, 07/07 & 08/07

H περίοδος που διανύουμε είναι πρωτόγνωρη, τόσο σε προσωπικό όσο και επαγγελματικό επίπεδο. Οι προκλήσεις μεγάλες.  Προκλήσεις επιβίωσης αλλά και […]

100% Subsidized: “Applying OKR Goal Setting Model for SME’s – Increasing Productivity and Competitiveness” 26/05, 27/05 & 02/06, 03/06

The business environment, business models and how a company’s issues are managed have changed. The new state of affairs – […]

100% Επιδοτούμενο Online Training – «Ευέλικτα, Σύγχρονα και Καινοτόμα Επιχειρηματικά Μοντέλα: Στρατηγική Διαχείρισης & Επιλογής Ψηφιοποίησης Διεργασιών – Pandemic Proof Business Modelling» – 29/03, 30/03 & 05/04, 06/04

Οι ιδιαίτερες συνθήκες της περιόδου που βιώνουμε στην μετά-covid εποχή ανάδειξαν επιτακτικά την προσαρμοστικότητα ως σημαντική προτεραιότητα για τις εταιρίες. […]

100% Subsidized Online Training of Vital Importance – “Innovative Approaches in Human Resources Management: Applying Modern Talent Management Practices in the Digital Era” -14,15,21 & 22/04

Business Models are expected to be strongly influenced by the technological developments in the coming years. These new models are […]