100% Επιδοτούμενο Πρόγραμμα:Σύγχρονες Εφαρμογές Παραγωγής, Εμπλουτισμού και Ανάπτυξης Vegan και Vegetarian Προϊόντων: Αύξηση της κερδοφορίας των εταιριών Τροφίμων και Ποτών – 26/09 & 03/10

Η Παγκόσμια αγορά των vegan και vegetarian foods, είναι ο πιο δυναμικός και γοργά αναπτυσσόμενος τομέας του Κλάδου των Τροφίμων […]

100% Επιδοτούμενο Online Training – “Food for Feed – Αναπτύσσοντας Τροφή από Τρόφιμα” – 21/11 & 28/11

Η εστίαση και η βιομηχανία τροφίμων αντιμετωπίζουν ένα σημαντικό πρόβλημα: την ορθή διαχείριση και διάθεση των υπολειμμάτων που παράγουν.  Η […]

100% Επιδοτούμενο:  Συστημική Αξιολόγηση: Από την Εταιρική Κουλτούρα στην Ευθυγράμμιση των Ενεργειών – 16/11 & 23/11

Αξιολογείτε την εταιρεία σας συστημικά; Τα στελέχη σας δρουν ευθυγραμμισμένα με τους εταιρικούς στόχους; Λειτουργούν σαν leaders αλλά και σαν […]

100% Επιδοτούμενο: Εξειδικευμένο Μοντέλο (OKR) Στοχοθεσίας και Διαχείρισης για Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις – 28/11 & 30/11

Τα KPI’s σβήνουν! Μάθετε για τα νέα σύγχρονα εργαλεία management του OKR – το δυναμικό μοντέλο που χρησιμοποιούν εταιρείες όπως […]

100% Επιδοτούμενο Online Training – Ευέλικτα, Σύγχρονα και Καινοτόμα Επιχειρηματικά Μοντέλα: Στρατηγική Διαχείρισης & Επιλογής Ψηφιοποίησης Διεργασιών – Digital Business Modelling – 25/10 & 01/11

Οι ιδιαίτερες συνθήκες της περιόδου που βιώνουμε στην μετά-covid εποχή ανάδειξαν επιτακτικά την προσαρμοστικότητα ως σημαντική προτεραιότητα για τις εταιρίες. […]

100% Επιδοτούμενο Online Training – Ολοκληρωμένο Μοντέλο Ανάπτυξης Ενδοεταιρικής Επιχειρηματικότητας (Intrapreneurship) – 12/12 & 14/12

H περίοδος που διανύουμε είναι πρωτόγνωρη, τόσο σε προσωπικό όσο και επαγγελματικό επίπεδο. Οι προκλήσεις μεγάλες.  Προκλήσεις επιβίωσης αλλά και […]

100% Επιδοτούμενο Online Training – «Ευέλικτα, Σύγχρονα και Καινοτόμα Επιχειρηματικά Μοντέλα: Στρατηγική Διαχείρισης & Επιλογής Ψηφιοποίησης Διεργασιών – Pandemic Proof Business Modelling» – 08/02 & 09/02

Οι ιδιαίτερες συνθήκες της περιόδου που βιώνουμε στην μετά-covid εποχή ανάδειξαν επιτακτικά την προσαρμοστικότητα ως σημαντική προτεραιότητα για τις εταιρίες. […]

100% Subsidized Online Training of Vital Importance – “Innovative Approaches in Human Resources Management: Applying Modern Talent Management Practices in the Digital Era”- 05/12, 07/12, 12/12 & 14/12

Business Models are expected to be strongly influenced by the technological developments in the coming years. These new models are […]

100% Επιδοτούμενο Online Training «Εφαρμογές αξιοποίησης παραπροϊόντων και υποπροϊόντων στον κλάδο τροφίμων και ποτών – Ανάπτυξη και Παραγωγή Καινοτόμων Προϊόντων Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας» 22/02,23/02,24/02 & 25/02

Οι σύγχρονοι καταναλωτές πλέον είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί ως προς την ποιότητα και την ασφάλεια των τροφίμων που καταναλώνουν. Συχνή απαίτησή […]