100% Επιδοτούμενο Πρόγραμμα: Συστημική Αξιολογηση: Από την Εταιρική Κουλτούρα στην Ευθυγράμμιση των Ενεργειών- 12&13/04

Αξιολογείτε την εταιρεία σας συστημικά; Τα στελέχη σας δρουν ευθυγραμμισμένα με τους εταιρικούς στόχους; Λειτουργούν σαν leaders αλλά και σαν […]

100% Επιδοτούμενο Online Training – “Food for Feed – Αναπτύσσοντας Τροφή από Τρόφιμα” – 30/05 & 01/06

Η εστίαση και η βιομηχανία τροφίμων αντιμετωπίζουν ένα σημαντικό πρόβλημα: την ορθή διαχείριση και διάθεση των υπολειμμάτων που παράγουν.  Η […]

100% Επιδοτούμενο: Ολοκληρωμένο Μοντέλο Ανάπτυξης Ενδοεταιρικής Επιχειρηματικότητας (Intrapreneurship) – 21/06 & 22/06

H περίοδος που διανύουμε είναι πρωτόγνωρη, τόσο σε προσωπικό όσο και επαγγελματικό επίπεδο. Οι προκλήσεις μεγάλες. O Covid-19 αναθεωρεί τα […]

100% Επιδοτούμενο: Εξειδικευμένο Μοντέλο (OKR) Στοχοθεσίας και Διαχείρισης για Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις – 21/06, 23/06, 28/06 & 30/06

O Covid-19 αναθεωρεί τα πάντα στο πέρασμα του. Το επιχειρηματικό περιβάλλον, τα επιχειρηματικά μοντέλα και ο τρόπος διαχείρισης των θεμάτων […]

100% Επιδοτούμενο Online Training – «Ευέλικτα, Σύγχρονα και Καινοτόμα Επιχειρηματικά Μοντέλα: Στρατηγική Διαχείρισης & Επιλογής Ψηφιοποίησης Διεργασιών – Pandemic Proof Business Modelling» – 08/02 & 09/02

Οι ιδιαίτερες συνθήκες της περιόδου που βιώνουμε στην μετά-covid εποχή ανάδειξαν επιτακτικά την προσαρμοστικότητα ως σημαντική προτεραιότητα για τις εταιρίες. […]

100% Επιδοτούμενο -Aξιοποίηση των Αρωματικών & Φαρμακευτικών Φυτών της Κύπρου – Ανάπτυξη και Παραγωγή Καινοτόμων Προϊόντων Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας στο κλάδο Τροφίμων και Ποτών- 28&29/09

H Charakis Research & Consulting Ltd., η εταιρία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών Έρευνας και Ανάπτυξης με παρουσία στην Κύπρο […]

100% Επιδοτούμενο Online Training – Ολοκληρωμένο Μοντέλο Ανάπτυξης Ενδοεταιρικής Επιχειρηματικότητας (Intrapreneurship) – 30/06, 01/07, 07/07 & 08/07

H περίοδος που διανύουμε είναι πρωτόγνωρη, τόσο σε προσωπικό όσο και επαγγελματικό επίπεδο. Οι προκλήσεις μεγάλες.  Προκλήσεις επιβίωσης αλλά και […]

100% Subsidized: “Applying OKR Goal Setting Model for SME’s – Increasing Productivity and Competitiveness” 26/05, 27/05 & 02/06, 03/06

The business environment, business models and how a company’s issues are managed have changed. The new state of affairs – […]

100% Επιδοτούμενο Online Training – «Ευέλικτα, Σύγχρονα και Καινοτόμα Επιχειρηματικά Μοντέλα: Στρατηγική Διαχείρισης & Επιλογής Ψηφιοποίησης Διεργασιών – Pandemic Proof Business Modelling» – 08/02 & 09/02

Οι ιδιαίτερες συνθήκες της περιόδου που βιώνουμε στην μετά-covid εποχή ανάδειξαν επιτακτικά την προσαρμοστικότητα ως σημαντική προτεραιότητα για τις εταιρίες. […]

100% Subsidized Online Training of Vital Importance – “Innovative Approaches in Human Resources Management: Applying Modern Talent Management Practices in the Digital Era”-28/02, 01/03, 08/03 & 09/03

Business Models are expected to be strongly influenced by the technological developments in the coming years. These new models are […]