100% Επιδοτούμενο Πρόγραμμα: Καινοτομία στον Κλάδο Τρόφιμων και Ποτών- From Concept to Table και Ποτών- 19/02 & 26/02

Πως υλοποιείται μια ιδέα; Έξυπνες ιδέες υπάρχουν αλλά πως μια ιδέα μπορεί να σχεδιαστεί, να υλοποιηθεί και να επικοινωνήθει σωστά […]

100% Επιδοτούμενο Online Training – Αξιολόγηση & Ενδυνάμωση Κουλτούρας Καινοτομίας – 16/04 & 18/04

Η διαμόρφωση κουλτούρας καινοτομίας, αποτελεί μονόδρομο για τις μικρομεσαίες εταιρείες. Αυτό θα μπορεί να επιτευχθεί αναπτύσσοντας ευέλικτα μοντέλα οργάνωσης και […]

100% Επιδοτούμενο:  Συστημική Αξιολόγηση: Από την Εταιρική Κουλτούρα στην Ευθυγράμμιση των Ενεργειών – 22/04 & 24/04

Αξιολογείτε την εταιρεία σας συστημικά; Τα στελέχη σας δρουν ευθυγραμμισμένα με τους εταιρικούς στόχους; Λειτουργούν σαν leaders αλλά και σαν […]

100% Επιδοτούμενο: From Business Process Management (BPM) to Digital Process Management (DPM)- 12/03 & 14/03

Το Πρόγραμμα «From Business Process Management (BPM) to Digital Process Management (DPM)» ένα εξειδικευμένο και καινοτόμο πρόγραμμα που καλύπτει την […]

100% Επιδοτούμενο Online Training – Εφαρμογή ευέλικτων Ροών Εργασίας σε Υβριδικό Επιχειρησιακό Περιβάλλον– 28/05 & 30/05

Από το 2020 και μετά, η παγκόσμια αγορά βίωσε αλλαγές, των οποίων το βάθος, η ένταση και ταχύτητα ουδείς ήταν […]

100% Επιδοτούμενο Online Training – Σύγχρονες Τεχνικές Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών Αναβάθμισης Προϊόντων: Βελτίωση και Εξακρίβωση Ποιοτικών Χαρακτηριστικών – 20/05 & 27/05

Οι σύγχρονοι καταναλωτές αναζητούν υψηλή ποιότητα, αξιοπιστία προέλευσης και ασφάλεια στα τρόφιμα τους. Η κοινωνική και πολιτική πίεση για βελτίωση […]

100% Επιδοτούμενο Πρόγραμμα: Εξειδικευμένο Μοντέλο (OKR)Στοχοθεσίας και Διαχείρισης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις – 19/12 & 21/12

Το επιχειρηματικό περιβάλλον, τα επιχειρηματικά μοντέλα και ο τρόπος διαχείρισης των εταιρειών έχουν αλλάξει. Η νέα εποχή που διαμορφώθηκε από […]

100% Επιδοτούμενο Online Training – «Ευέλικτα, Σύγχρονα και Καινοτόμα Επιχειρηματικά Μοντέλα: Στρατηγική Διαχείρισης & Επιλογής Ψηφιοποίησης Διεργασιών – Pandemic Proof Business Modelling» – 08/02 & 09/02

Οι ιδιαίτερες συνθήκες της περιόδου που βιώνουμε στην μετά-covid εποχή ανάδειξαν επιτακτικά την προσαρμοστικότητα ως σημαντική προτεραιότητα για τις εταιρίες. […]

100% Subsidized Online Training of Vital Importance – “Innovative Approaches in Human Resources Management: Applying Modern Talent Management Practices in the Digital Era”- 05/12, 07/12, 12/12 & 14/12

Business Models are expected to be strongly influenced by the technological developments in the coming years. These new models are […]

100% Επιδοτούμενο Online Training «Εφαρμογές αξιοποίησης παραπροϊόντων και υποπροϊόντων στον κλάδο τροφίμων και ποτών – Ανάπτυξη και Παραγωγή Καινοτόμων Προϊόντων Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας» 22/02,23/02,24/02 & 25/02

Οι σύγχρονοι καταναλωτές πλέον είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί ως προς την ποιότητα και την ασφάλεια των τροφίμων που καταναλώνουν. Συχνή απαίτησή […]