100% Επιδοτούμενο Online Training «Εφαρμογές αξιοποίησης παραπροϊόντων και υποπροϊόντων στον κλάδο τροφίμων και ποτών – Ανάπτυξη και Παραγωγή Καινοτόμων Προϊόντων Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας» 22/02,23/02,24/02 & 25/02

Οι σύγχρονοι καταναλωτές πλέον είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί ως προς την ποιότητα και την ασφάλεια των τροφίμων που καταναλώνουν. Συχνή απαίτησή […]

100% Επιδοτούμενο Online Training «Εφαρμογή και Αξιοποίηση Καινοτόμων Συστημάτων Παραγωγής και Διάθεσης Παραδοσιακών Προϊόντων Τροφίμων και Ποτών – Νέα Υλικά και Καινοτόμοι Μέθοδοι Εργασίας» 26/01 & 28/01

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον για τρόφιμα και ποτά που συνδέονται με έναν τόπο ή με μια περιοχή προέλευσης. […]

100% Επιδοτούμενο Online Ζωτικής Σημασίας – Assessing and Enhancing the Innovation Capability of Small Enterprises–Increasing the Competitiveness of Small and Medium Enterprises – 27 & 29/01

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι η καρδιά και η πηγή της Κυπριακής Οικονομίας. Με την ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας και των […]

100% Επιδοτούμενο Online Ζωτικής Σημασίας – “Νέες Τάσεις και Προκλήσεις της Βιομηχανίας Τροφίμων-Ποτών και Ενδεδειγμένη Επικοινωνιακή Πολιτική” 16,17,23 & 24/11 14:30-18:15

Ο τομέας των τροφίμων, ένας από τους σημαντικότερους πυλώνες της κυπριακής οικονομίας, έχει ανάγκη σήμερα όσο ποτέ άλλοτε να καινοτομήσει […]

100% Επιδοτούμενο Online Ζωτικής Σημασίας -“Εξειδικευμένο Μοντέλο Διαχείρισης Επιχειρησιακών Διεργασιών (ΒPM) για Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις”, 27 & 29/10, 3 & 5 /11 14:30-18:15

H Charakis Research & Consulting Ltd., η εταιρία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών Έρευνας και Ανάπτυξης με παρουσία στην Κύπρο […]

100% Επιδοτούμενο Online Training «Ολοκληρωμένο Μοντέλο Ανάπτυξης Ενδοεταιρικής Επιχειρηματικότητας (Intrapreneurship)», 1,3,8 & 10/12 14:30-18:15

H περίοδος που διανύουμε είναι πρωτόγνωρη, τόσο σε προσωπικό όσο και επαγγελματικό επίπεδο. Οι προκλήσεις μεγάλες.  Προκλήσεις επιβίωσης αλλά και […]

100% Επιδοτούμενο Online Training “Εξειδικευμένο Μοντέλο (OKR) Στοχοθεσίας και Διαχείρισης για Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις”, 25,26&30/11 και 2/12 14:30-18:15

Το Πρόγραμμα «Εξειδικευμένο Μοντέλο (OKR) Στοχοθεσίας και Διαχείρισης για Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις – Μοντέλο Αύξησης της Παραγωγικότητας και Ανάπτυξης […]

100% Επιδοτούμενο Online Training “Εφαρμογές αξιοποίησης παραπροϊόντων και υποπροϊόντων στον κλάδο τροφίμων και ποτών – Ανάπτυξη και Παραγωγή Καινοτόμων Προϊόντων Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας”, 30/11 & 01,07 & 11/12 09:00-13:15

Οι σύγχρονοι καταναλωτές πλέον είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί ως προς την ποιότητα και την ασφάλεια των τροφίμων που καταναλώνουν. Συχνή απαίτηση […]