Η υπηρεσία Εξεύρεσης και Επιλογής Εργαζομένων, βασίζεται στην αρχή πως οι ανάγκες της κάθε εταιρίας, είναι διαφορετικές και ως εκ τούτου και οι προσφερόμενες λύσεις πρέπει να είναι πλήρως εξατομικευμένες. Έτσι, η όλη διαδικασία βασίζεται αποκλειστικά στην εξ’αρχής κατανόηση των συγκεκριμένων αναγκών της θέσης εργασίας αλλά και της ίδιας της εταιρίας και της κουλτούρας της. Η εταιρία μας αναλαμβάνει εξ’ ολοκλήρου την εξεύρεση και διαλογή κατάλληλων υποψήφιων τόσο σε upper & middle management επίπεδο όσο και σε junior επίπεδο.

Η μεθοδολογία μας αναφορικά με την διαδικασία διαλογής υποψηφίων έχει επτά κύρια βήματα και ανάλογα με τις ανάγκες τις εταιρίας διαμορφώνονται ανάλογα. Τα επτά βήματα είναι:

  • Πλήρης κατανόηση των συγκεκριμένων αναγκών της θέσης εργασίας
  • Διαμόρφωση του κατάλληλου προφίλ υποψηφίων που θα καλύπτει τα χαρακτηριστικά που χρειάζονται για την απαιτούμενη θέση.
  • Χαρτογράφηση προφίλ υποψηφίων από την βάση δεδομένων μας ή/και μέσω ανάρτησης αγγελιών. Ανάλογα με τις ανάγκες των θέσεων εργασίας γίνεται και χρήση του επαγγελματικού δικτύου της εταιρίας μας που εκτείνεται πέραν των 32 χωρών παγκόσμια.
  • Ομαδοποίηση και αξιολόγηση κατάλληλων προφίλ.
  • Δημιουργία short-list υποψηφίων για κλήση για συνέντευξη.
  • Συνέντευξη Υποψηφίων.
  • Τελική Επιλογή.

Αρ.Άδειας Λειτουργίας Ιδιωτικού Γραφείου Εξευρέσεως Εργασίας:301