Στην κυπριακή αγορά, η διαχείριση ταλέντων είναι ζωτικής σημασίας. H ανταγωνιστικότητα της οικονομίας στηρίζεται κατά κύριο λόγο στην παροχή υπηρεσιών αφενός και αφετέρου αδυνατεί υπό τις υπάρχουσες συνθήκες να διατηρήσει τα εγχώρια «ταλέντα» λόγω του brain drain το οποίο οδηγεί εξειδικευμένους επιστήμονες ή practitioners στον τομέα τους να εγκαταλείπουν την χώρα και να αναζητούν εργασία σε ανταγωνιστές στο εξωτερικό.

Παράλληλα, λόγω έλλειψης σωστής υποδομής σε σχέση με τη διαχείριση ταλέντων, οι κυπριακές επιχειρήσεις αδυνατούν και να προσελκύσουν «ταλέντα» από άλλες χώρες, οι οποίοι θα μπορούσαν να στελεχώσουν τις επιχειρήσεις και να μοιραστούν με τις κυπριακές επιχειρήσεις την τεχνογνωσία τους δημιουργώντας έτσι επιπλέον ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα.

Η συγκεκριμένη υπηρεσία αφορά στις εξειδικευμένες και καινοτόμες προσεγγίσεις προσέλκυσης, ανάπτυξης και παραγωγικής αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού με την χρήση σύγχρονων μοντέλων και αρχιτεκτονικής της διαχείρισης των ταλέντων , δίνοντας έτσι την δυνατότητα στις εταιρίες του να αναπτύξουν μακροχρόνια ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα επενδύοντας σημαντικά στην ανάπτυξη ενός σύγχρονου μοντέλου προσέλκυσης και αξιοποίησης ανθρώπινου δυναμικού.