Η Charakis Research & Consulting Ltd.,  ιδρύθηκε το 2003 στην Κύπρο ενώ από το 2004 επεκτάθηκε στην Ελλάδα με τη δημιουργία της CRC Hellas ΕΠΕ.
 
Παράλληλα, το 2004 δημιουργήθηκε η nlpincyprus και έκτοτε είναι η πρωτοπόρος στη Κύπρο στην προώθηση εξειδικευμένων υπηρεσιών σε business protocol των τεχνικών του Neuro Linguistic Programming.  (www.nlpgreece.gr
 
Από το 2013 είναι ο εταίρος της πολυεθνικής εταιρίας Gi Group SpA. στη Κύπρο.
 
H Gi Group SpA, είναι μια από τις μεγαλύτερες, σε παγκόσμιο επίπεδο, εταιρίες παροχής εξειδικευμένων και ολοκληρωμένων υπηρεσιών Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού. Η Gi Group εδρεύει στο Μιλάνο της Ιταλίας, έχει παρουσία σε περισσότερες από 40 χώρες διεθνώς και έσοδα που ξεπερνούν το €1,5 δις ευρώ .
 
Κεντρική φιλοσοφία της Charakis είναι η καινοτομία και η δημιουργία πραγματικής προστιθέμενης αξίας.
 
Παράλληλα, η εταιρία επενδύει στην Έρευνα και Ανάπτυξη και παρέχει εξειδικευμένες Υπηρεσίες σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων της οικονομίας.
Συνεργάζεται με ακαδημαϊκά ιδρύματα τόσο στη Κύπρο, όσο και στην Ελλάδα και το Ην. Βασίλειο και προσφέρει από κοινού υπηρεσίες και ερευνητικά έργα. Είναι εγκεκριμένο ίδρυμα κατάρτισης και παρείχε πάνω από 5,000 ώρες ποιοτικής κατάρτισης και καθοδήγησης στην Κύπρο και Ελλάδα.
 
Παρείχε συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού σε Τραπεζικούς Οργανισμούς, Βιομηχανικές Εταιρείες, Φαρμακευτικές, Ναυτιλιακές, Τουριστικές και Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις, Τροφίμων & Ποτών, Λιανικού / Χονδρικού Εμπορίου, Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Παροχής Υπηρεσιών, Τοπικής Αυτοδιοίκησης κ.α.
 
Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει και στα εξειδικευμένα ερευνητικά προγράμματα στα οποία μετείχε όπως το Πρόγραμμα ΝΑΥΤΟΘΩΡΑΞ σαν project manager στην Ανάπτυξη του Προσωπικού του κλάδου της Ναυτιλίας αλλά και Ευρωπαϊκών projects δημιουργίας συστημάτων ανάπτυξης προσωπικού και εξειδικευμένων curricula.